CCV Pardubice


Time management - efektivní plánování času

 Kód akce: 1601121 
 Název akce: Time management - efektivní plánování času 
 Termín konání:  6. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Obsah a témata semináře: Time management jako pracovní nástroj - 4 generace (tm) - Kolo života - Já a čas Popis cílů: Naučit se analyzovat vlastní situaci, uvědomit si priority a s nimi množství času, které jim věnujeme aktuálně, a které bychom ji věnovat chtěli, ujasnit si motivaci k lepšímu plánování času, uvědomit si cenu času, vytvořit si akční plán, vzít v úvahu silné a slabé stránky plánování času. Techniky plánování - parametry efektivního cíle - rozlišení velkého a malého plánu - Eisenhowerovo okno - Paterovo pravidlo - Plánování času v různých časových rámcích - Plánování a kontrolní nástroje Popis cílů: zjistit jaké metody možnosti času existují, jaké jsou výhody jednotlivých postupů, pochopit a naučit se používat nástroje plánování, plánovat v návaznosti na časové rámce, uplatňovat kontrolní mechanismy. • Řízení času, úskalí - disciplína jako předpoklad úspěšného zvládání úkolů a času - nebezpečí a příčiny odkládání - zakládání materiálů a dokumentů – papírování - zloději času Popis cílů: uvědomit si, co každému z účastníků brání zvládat efektivně svůj čas, naučit se eliminovat zloděje času, pochopit principy zakládání dokumentů a důležitost pořádku v práci s vlastním časovým harmonogramem. • Organizace práce s ostatními - asertivita jako pomocník v organizaci práce a času - zásady efektivního delegování - vyrušování - efektivní vedení porad Popis cílů: naučit se slušně, ale nekompromisně obhájit svůj časový plán, osvojit si dovednost jak říci asertivní NE, umět plánovat úkoly s přihlédnutím k prioritám a času a umět delegovat, vyhodnotit si současné vedení porad, poskytnout nástroje k vedení porad a vyhodnocení její efektivnosti. •  
 Doporučeno pro: učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, vychovatele škol a školských zařízení, pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. Helena Wiesenbergová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Obsah a témata semináře: Time management jako pracovní nástroj - 4 generace (tm) - Kolo života - Já a čas Popis cílů: Naučit se analyzovat vlastní situaci, uvědomit si priority a s nimi množství času, které jim věnujeme aktuálně, a které bychom ji věnovat chtěli, ujasnit si motivaci k lepšímu plánování času, uvědomit si cenu času, vytvořit si akční plán, vzít v úvahu silné a slabé stránky plánování času. Techniky plánování - parametry efektivního cíle - rozlišení velkého a malého plánu - Eisenhowerovo okno - Paterovo pravidlo - Plánování času v různých časových rámcích - Plánování a kontrolní nástroje Popis cílů: zjistit jaké metody možnosti času existují, jaké jsou výhody jednotlivých postupů, pochopit a naučit se používat nástroje plánování, plánovat v návaznosti na časové rámce, uplatňovat kontrolní mechanismy. • Řízení času, úskalí - disciplína jako předpoklad úspěšného zvládání úkolů a času - nebezpečí a příčiny odkládání - zakládání materiálů a dokumentů – papírování - zloději času Popis cílů: uvědomit si, co každému z účastníků brání zvládat efektivně svůj čas, naučit se eliminovat zloděje času, pochopit principy zakládání dokumentů a důležitost pořádku v práci s vlastním časovým harmonogramem. • Organizace práce s ostatními - asertivita jako pomocník v organizaci práce a času - zásady efektivního delegování - vyrušování - efektivní vedení porad Popis cílů: naučit se slušně, ale nekompromisně obhájit svůj časový plán, osvojit si dovednost jak říci asertivní NE, umět plánovat úkoly s přihlédnutím k prioritám a času a umět delegovat, vyhodnotit si současné vedení porad, poskytnout nástroje k vedení porad a vyhodnocení její efektivnosti. • Cílem kurzu je naučit účastníky organizaci času v rámci svých funkcí, naučit se analyzovat vlastní situaci, uvědomit si priority a s nimi množství času, které jim věnujeme aktuálně, a které bychom ji věnovat chtěli, ujasnit si motivaci k lepšímu plánování času, uvědomit si cenu času, vytvořit si akční plán, vzít v úvahu silné a slabé stránky plánování času. Pochopit a naučit se používat nástroje plánování. Naučit se slušně, ale nekompromisně obhájit svůj časový plán, osvojit si dovednost jak říci asertivní NE.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka