CCV Pardubice


Hudební výchova na 1. stupni? Hravě!

 Kód akce: 1213411 
 Název akce: Hudební výchova na 1. stupni? Hravě! 
 Termín konání: 20. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: ©pindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: a) Didaktika Hv – obecně • Hlasová výchova – drľení těla, dýchání, tvoření tónu • Intonace • Rytmizace • Nácvik jednohlasé písně • Vícehlasý zpěv • Instrumentální doprovody • Rozdělení činností v hodinách Hv • Vokální  Reprodukční  Improvizační • Poslechové • Hudebně pohybové • Instrumentální  hra na tělo  hra na nástroje – rytmické bicí, melodické bicí, keyboard,… b) Struktura hodin Hv - s ukázkami činností • Dechové cvičení (vločka, svíčka, pejsek,…) • Hlasové cvičení (brumendo, písně na rozezpívání,…) • Artikulace (zpěv bez zvuku, jazykolamy,…) • Rytmizace (hra na tělo, ozvěna, kelímky, kostičky,…) • Nácvik písní • Opakování písní • Poslech písní (vztahy mezi tóny, gradace, kontrast,…) • Hudební hry (Volume, Nahrávací studio, …) • Hudebně pohybové • Tanečky (country tance, valčík, …) • Pohyb na písně (Banana, Epoitaitai,…) c) Hodina Hv zaloľená na jedné písni • Halí belí, kdo vzal zelí • Holka modrooká d) Daląí zajímavé čínnosti v Hv • Hudební nástroje • Tvoření LAPBOOKŮ • Netradiční hudební nástroje • Výroba hudebních nástrojů (ąkolní pomůcky, odpadový materiál,…) • Hodina hudebních nástrojů • Referáty (hudební kapely, zpěváci, hudební styly, ľánry,…) • Zhudebnění básně, otextování melodie • Superstar • Zdeněk Svěrák – Minioperky e) Písně • Lidové • Umělé • pohádkové • starąí • moderní f) Pomůcky na Hv • Orffovy nástroje, vyrobené nástroje, obrázky, zvukové válečky, drumbeny, hudební nástroje,… g) Moderní technika v Hv • Internet, interaktivní tabule, Drumpady, nahrávání a úprava muziky h) Multikulturní výchova – světová hudba a jiné kultury • Africká hudba a tance • Indická hudba • Kubánská hudba i) Mezipředmětové vztahy (Vv, Př, Prv, Ma, Vl,…)  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně Z©, vychovatele ©D 
 Lektor: Mgr. Sandra Stejskalová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: a) Didaktika Hv – obecně • Hlasová výchova – drľení těla, dýchání, tvoření tónu • Intonace • Rytmizace • Nácvik jednohlasé písně • Vícehlasý zpěv • Instrumentální doprovody • Rozdělení činností v hodinách Hv • Vokální  Reprodukční  Improvizační • Poslechové • Hudebně pohybové • Instrumentální  hra na tělo  hra na nástroje – rytmické bicí, melodické bicí, keyboard,… b) Struktura hodin Hv - s ukázkami činností • Dechové cvičení (vločka, svíčka, pejsek,…) • Hlasové cvičení (brumendo, písně na rozezpívání,…) • Artikulace (zpěv bez zvuku, jazykolamy,…) • Rytmizace (hra na tělo, ozvěna, kelímky, kostičky,…) • Nácvik písní • Opakování písní • Poslech písní (vztahy mezi tóny, gradace, kontrast,…) • Hudební hry (Volume, Nahrávací studio, …) • Hudebně pohybové • Tanečky (country tance, valčík, …) • Pohyb na písně (Banana, Epoitaitai,…) c) Hodina Hv zaloľená na jedné písni • Halí belí, kdo vzal zelí • Holka modrooká d) Daląí zajímavé čínnosti v Hv • Hudební nástroje • Tvoření LAPBOOKŮ • Netradiční hudební nástroje • Výroba hudebních nástrojů (ąkolní pomůcky, odpadový materiál,…) • Hodina hudebních nástrojů • Referáty (hudební kapely, zpěváci, hudební styly, ľánry,…) • Zhudebnění básně, otextování melodie • Superstar • Zdeněk Svěrák – Minioperky e) Písně • Lidové • Umělé • pohádkové • starąí • moderní f) Pomůcky na Hv • Orffovy nástroje, vyrobené nástroje, obrázky, zvukové válečky, drumbeny, hudební nástroje,… g) Moderní technika v Hv • Internet, interaktivní tabule, Drumpady, nahrávání a úprava muziky h) Multikulturní výchova – světová hudba a jiné kultury • Africká hudba a tance • Indická hudba • Kubánská hudba i) Mezipředmětové vztahy (Vv, Př, Prv, Ma, Vl,…) Vzdělávacím cílem je : - vysvětlení didaktiky hudební výchovy na 1. stupni Z© - ukázka základních metod a forem práce v Hv - představení netradičních metod a forem práce v Hv - propojení hudební výchovy s ostatními předměty - ukázka muzikoterapie a jejího vyuľití v hodinách Hv - uľití multikulturní výchovy v hodinách Hv - vytvoření zásobníku písní, her a daląích činností v Hv  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Akce zruąenaPDF pozvánka