CCV Pardubice


První rok ve funkci - podpora začínajícím ředitelům škol a školských zařízení

 Kód akce: 0128110 
 Název akce: První rok ve funkci - podpora začínajícím ředitelům škol a školských zařízení  
 Termín konání: Od 16. 2021 do 17.srpna 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 1, 11, 13, - zastávka U Kostelíčka 
 Stručný obsah: Nově jmenovaní ředitelé jsou hozeni rovnýma nohama do hodně hluboké vody. Mnozí nemají za sebou funkční studium a zřizovatel jim není dostatečně odbornou oporou. Odkud začít? Čeho se vyvarovat, abychom neudělali zásadní chybu? Jaká je ideální posloupnost úkonů, jak se přebírá škola a jakým způsobem nastartovat tým a vybrat si klíčové spolupracovníky? Dvoudenní intenzivní kurz reaguje na fakt, že mnozí ředitelé nemají předem absolvované funkční studium školského managementu a přináší první pomoc po jmenování do funkce. Časový rozsah umožní participativnější a aktivnější metody práce – úkoly ve dvojicích, skupinovou práci, brainstorming a moderovanou diskuzi. Součástí programu bude práce s kazuistikami. Obsah – témata: 1 DEN Blok 1 (2 hodiny) •Úvod, seznámení účastníků, vytýčení cílů •převzetí funkce a školy, úkony s tím spojené, na co se ptát předchozího ředitele •rychlý operativní audit školy, nutnost zabezpečení klíčových dat, dokumentů a údajů •důležité úkony přes prázdniny, které je třeba zajišťovat, ač jsou ostatní na dovolené Blok 2 (2 hodiny) •vize jako nezbytný předpoklad každého manažera •analýza, koncepční cíle, strategické plánování Blok 3 (2 hodiny) •procesní řízení, optimalizace procesů, vzory a manuály, benchmarking •nastavení autoevaluace školy, spirála kvality •jaké kroky podniknout nejdříve Blok 4 (2 hodiny) •motivace týmu, jak se seznámit s kolektivem, spory v týmu •jak si vybrat své nejbližší spolupracovníky •jaký jste typ manažera, rozdílné modely řízení 2. DEN Blok 5 (3 hodiny) – skupinová práce, rozbor, diskuze •role ve škole, rozdělení agendy, funkce ve škole, střední management •jak delegovat a vzbudit aktivitu u svých spolupracovníků a podřízených Blok 6 (2 hodiny) •řízení pedagogického procesu – pedagogická vize, hospitace, podpůrný personál •komplexní systém hodnocení od ČŠI •důležitost dalšího vzdělávání, jak poznat kvalitu v DVPP Blok 7 (2 hodiny) •komunikace s rodiči •výroční zpráva za uplynulé období jako jeden z prvních oficiálních výstupů Blok 8 (1 hodina) •útesy – na co si dát největší pozor, kde lze snadno ztroskotat •debreefing, stanovení akčního plánu, zpětná vazba  
 Doporučeno pro: ředitele škol a školských zařízení, kteří jsou čerstvě ve funkci, jakož i pro úspěšné účastníky konkurzů, kteří do funkce brzy nastoupí.  
 Lektor: Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký, lektor DVPP a školského managementu
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: Nově jmenovaní ředitelé jsou hozeni rovnýma nohama do hodně hluboké vody. Mnozí nemají za sebou funkční studium a zřizovatel jim není dostatečně odbornou oporou. Odkud začít? Čeho se vyvarovat, abychom neudělali zásadní chybu? Jaká je ideální posloupnost úkonů, jak se přebírá škola a jakým způsobem nastartovat tým a vybrat si klíčové spolupracovníky? Dvoudenní intenzivní kurz reaguje na fakt, že mnozí ředitelé nemají předem absolvované funkční studium školského managementu a přináší první pomoc po jmenování do funkce. Časový rozsah umožní participativnější a aktivnější metody práce – úkoly ve dvojicích, skupinovou práci, brainstorming a moderovanou diskuzi. Součástí programu bude práce s kazuistikami. Obsah – témata: 1 DEN Blok 1 (2 hodiny) •Úvod, seznámení účastníků, vytýčení cílů •převzetí funkce a školy, úkony s tím spojené, na co se ptát předchozího ředitele •rychlý operativní audit školy, nutnost zabezpečení klíčových dat, dokumentů a údajů •důležité úkony přes prázdniny, které je třeba zajišťovat, ač jsou ostatní na dovolené Blok 2 (2 hodiny) •vize jako nezbytný předpoklad každého manažera •analýza, koncepční cíle, strategické plánování Blok 3 (2 hodiny) •procesní řízení, optimalizace procesů, vzory a manuály, benchmarking •nastavení autoevaluace školy, spirála kvality •jaké kroky podniknout nejdříve Blok 4 (2 hodiny) •motivace týmu, jak se seznámit s kolektivem, spory v týmu •jak si vybrat své nejbližší spolupracovníky •jaký jste typ manažera, rozdílné modely řízení 2. DEN Blok 5 (3 hodiny) – skupinová práce, rozbor, diskuze •role ve škole, rozdělení agendy, funkce ve škole, střední management •jak delegovat a vzbudit aktivitu u svých spolupracovníků a podřízených Blok 6 (2 hodiny) •řízení pedagogického procesu – pedagogická vize, hospitace, podpůrný personál •komplexní systém hodnocení od ČŠI •důležitost dalšího vzdělávání, jak poznat kvalitu v DVPP Blok 7 (2 hodiny) •komunikace s rodiči •výroční zpráva za uplynulé období jako jeden z prvních oficiálních výstupů Blok 8 (1 hodina) •útesy – na co si dát největší pozor, kde lze snadno ztroskotat •debreefing, stanovení akčního plánu, zpětná vazba Cílem semináře je poskytnout nově jmenovaným ředitelům aktuální praktickou podporu v období po nástupu do funkce. Ředitelé: - si ujasní význam vize pro kvalitní řízení - získají přehled o nezbytných řídících postupech a praktických krocích po nástupu do funkce - naučí se principům delegování V širším kontextu je cílem rozvoj kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků v oblasti řízení ve školství, rozvíjení profesního a odborného růstu pro výkon řídící funkce.  
 Poznámka: seminář je dvoudenní a to 16. a 17.8., vždy od 9 - 15 hod. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka