CCV Pardubice


Aktivity na podporu wellbeingu ve škole pro pedagogy - webinář

 Kód akce: 1620141 
 Název akce: Aktivity na podporu wellbeingu ve škole pro pedagogy - webinář 
 Termín konání: Od 9. 2024 do 16.ledna 2024 od 08:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. Blok: • Co je to wellbeing, základní pojmy,definice (mindfulness) • Proč je wellbeing důležitý, oblasti, které významně u dětí zlepšuje • Ukázky technik (technika Láhev se třpytkami, technika Tleskání v rytmu) 2. Blok: • Neurobiologie mindfulness - Co je to neuroplasticita a jak ji lze pomocí mindfulness rozvíjet • Všímavý pohyb - technika Meditační chůze, Všímavý dotyk - technika Kostka ledu, technika Nafukovací míč 3. Blok: • Prevence duševních poruch ve škole, jaký má vliv mindfulness na naše duševní zdraví, mindfulness jako nástroj prevence syndrom vyhoření u pedagogů (praktická ukázka relaxace se zvonkohrami Koshi a tibet. mísami, meditace Smysly - připomenutá pohoda) • Nápady na podporu wellbeingu pro duševní zdraví žáků a pedagogů, příklady konkrétních technik na konkrétní problém (např. technika Zmírni úzkost, technika Přeruš panický záchvat a předejdi mu) 4. Blok: • Hry a aktivity pro podporu wellbeingu ve škole (technika Sklenice vody- techniky na nácvik vědomého prožívání přítomného okamžiku), technika Moře, technika bubnování - techniky na nácvik všímavého naslouchání, metodická řada technik na nácvik vědomého dýchání (jak se nadechovat, jak dýchat, jak vydechovat, základní cvičení na uvolnění pomocí dýchání, jak dýchat do břicha, rychlé a pomalé dýchání) • Praktická doporučení - např. jak a kde techniky mindfulness ve škole provádět, jak zařídit relaxační místo, jaké lze používat pomůcky, jak zařadit techniky mindfulness pro žáky do běžného dne ve škole, techniky mindfulness a třídnická hodina (ukázka konkrétní lekce)… • Shrnutí, závěrečné dotazy a zpětná vazba od lektora i účastníků  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, šk.psychology a spec.pedagogy 
 Lektor: Mgr. Alena Vlková,
 
 Garant: Bc. Andrea Držková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: 1. Blok: • Co je to wellbeing, základní pojmy,definice (mindfulness) • Proč je wellbeing důležitý, oblasti, které významně u dětí zlepšuje • Ukázky technik (technika Láhev se třpytkami, technika Tleskání v rytmu) 2. Blok: • Neurobiologie mindfulness - Co je to neuroplasticita a jak ji lze pomocí mindfulness rozvíjet • Všímavý pohyb - technika Meditační chůze, Všímavý dotyk - technika Kostka ledu, technika Nafukovací míč 3. Blok: • Prevence duševních poruch ve škole, jaký má vliv mindfulness na naše duševní zdraví, mindfulness jako nástroj prevence syndrom vyhoření u pedagogů (praktická ukázka relaxace se zvonkohrami Koshi a tibet. mísami, meditace Smysly - připomenutá pohoda) • Nápady na podporu wellbeingu pro duševní zdraví žáků a pedagogů, příklady konkrétních technik na konkrétní problém (např. technika Zmírni úzkost, technika Přeruš panický záchvat a předejdi mu) 4. Blok: • Hry a aktivity pro podporu wellbeingu ve škole (technika Sklenice vody- techniky na nácvik vědomého prožívání přítomného okamžiku), technika Moře, technika bubnování - techniky na nácvik všímavého naslouchání, metodická řada technik na nácvik vědomého dýchání (jak se nadechovat, jak dýchat, jak vydechovat, základní cvičení na uvolnění pomocí dýchání, jak dýchat do břicha, rychlé a pomalé dýchání) • Praktická doporučení - např. jak a kde techniky mindfulness ve škole provádět, jak zařídit relaxační místo, jaké lze používat pomůcky, jak zařadit techniky mindfulness pro žáky do běžného dne ve škole, techniky mindfulness a třídnická hodina (ukázka konkrétní lekce)… • Shrnutí, závěrečné dotazy a zpětná vazba od lektora i účastníků Seminář seznámí pedagogy nejen s benefity mindfulness, ale na několika konkrétních technikách jim bude předvedeno, jak mindfulness působí. Pedagogové si prakticky na sobě vyzkouší sadu cvičení, která jim pomůže cítit se lépe. Poskytnutý prostor bude využit pro budování a zlepšení vlastních schopností pedagogů, ale lektor pedagogům nabídne i techniky ihned využitelné pro praxi a výuku. Společně objeví způsob, jak lze tyto techniky začlenit do každodenního života, ale i výuky ve škole. Dotkneme se také tématu, jak zapojit rodiče do midnfulness dětí a dospívajících. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. Webinář bude probíhat ve dvou dnech ve stejných časech (9. a 16. ledna 2024 v čase 8:30-12:00 hod.) prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka