CCV Pardubice


Matematika nás baví

 Kód akce: 0308141 
 Název akce: Matematika nás baví 
 Termín konání: 16. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách matematiky na 1. stupni. Účastníci si osvojí metody a formy práce podporující rozvoj matematické a finanční gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Kolegům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Odpovím na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele, seznámíme se s náměty, které napomohou k pozitivnímu klimatu školy a kladným interpersonálním vztahům. Účastníci se seznámí také s projektovým vyučováním, které tematicky vychází především z těchto předmětů. Vyzkouší si také metody kooperativního učení. Hodnocení žáků – způsoby hodnocení (rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením, potleskové ovace, místo po mé pravici, zvídavý reportér, místa si vymění, čtenářský žolík v matematice, hodnocení kompetencí 2 h Aktivizační metody – Maxičlověče, matematický terč, Na piráty, přebíjená, stavíme dálnici, Na kosmonauty,2 krát střihni, A dost, Hry se sirkami, Bilions, Lota, pexesa… 2 h Čtenářská a digitální gramotnost v matematice – práce s různými typy textů v matematice (mapa teplot, tabulky, plány, reklama), digitální hračky v matematice 2 h Kooperativní prvky ve výuce – běhavka, Činnostní učení, Skládankové učení 2 h  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách matematiky na 1. stupni. Účastníci si osvojí metody a formy práce podporující rozvoj matematické a finanční gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Kolegům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Odpovím na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele, seznámíme se s náměty, které napomohou k pozitivnímu klimatu školy a kladným interpersonálním vztahům. Účastníci se seznámí také s projektovým vyučováním, které tematicky vychází především z těchto předmětů. Vyzkouší si také metody kooperativního učení. Hodnocení žáků – způsoby hodnocení (rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením, potleskové ovace, místo po mé pravici, zvídavý reportér, místa si vymění, čtenářský žolík v matematice, hodnocení kompetencí 2 h Aktivizační metody – Maxičlověče, matematický terč, Na piráty, přebíjená, stavíme dálnici, Na kosmonauty,2 krát střihni, A dost, Hry se sirkami, Bilions, Lota, pexesa… 2 h Čtenářská a digitální gramotnost v matematice – práce s různými typy textů v matematice (mapa teplot, tabulky, plány, reklama), digitální hračky v matematice 2 h Kooperativní prvky ve výuce – běhavka, Činnostní učení, Skládankové učení 2 h Cílem semináře je pomocí praktických dílen představit účastníkům formy a metody, které podporují rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků a individualizaci výuky matematiky. Účastníci si prakticky vyzkoušejí postupy, ověřené praxí lektorky, naučí se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek a využívat efektivní metody a formy práce. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka