CCV Pardubice


Efektivní plánování jako cesta k individualizaci vzdělávání v praxi MŠ

 Kód akce: 0249111 
 Název akce: Efektivní plánování jako cesta k individualizaci vzdělávání v praxi MŠ 
 Termín konání:  7. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Ať není plánování noční můrou pedagoga aneb Efektivní plánování jako cesta k individualizaci vzdělávání v praxi MŠ. Cestou k individualizovanému vzdělávání dětí v každodenní praxi mateřské školy je efektivní plánování obsahu předškolního vzdělávání formou integrovaných vzdělávacích celků v rámci TVP v souladu se ŠVP a RVPPV a jejich naplňování v praxi. Efektivita pro vzdělávání každého jednotlivého dítěte spočívá v porozumění základní funkční plánovací strategii – tj. ČINNOST – CÍL – KONKRÉTNÍ VÝSTUP, nebo-li Co bude dítě v dané chvíli dělat? (jakou činnost, aktivitu, příležitost mu učitel/ka nabízí)? Proč to bude dělat? (jaký cíl/ cíle učitel/ka sleduje) Co si z činnosti odnese? (jaký je konkrétní očekávaný výstup pro dítě, který slouží jako podklad k individualizovanému vyhodnocení posunu a pokroku dítěte). Praktický seminář bude zaměřený: na konkrétní plánování obsahu předškolního vzdělávání formou integrovaných vzdělávacích celků v rámci TVP s ohledem na uchopitelné a funkční individualizované vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole. Současně budou zmapovány metody, techniky, strategie a formy vhodné pro individualizované naplňování naplánovaného vzdělávacího obsahu v praxi. Základními pilíři pro plánování v rámci TVP s konkrétní nabídkou činností naplňující požadavky RVPPV bude prioritně individualizace vzdělávání, dále pak integrovaný přístup ke vzdělávání, konstruktivistické vzdělávání a vytváření příležitostí pro sociální učení dítěte. Dobře naformulované konkretizované výstupy poslouží jako východisko k pozorování i objektivnímu a smysluplnému vyhodnocování osobních pokroků jednotlivce. • 1.část: Endele, bendele, tak i tak, proč je třeba plánovat – 3 vyučovací hodiny Plánování obsahu vzdělávání v mateřské škole je nejen požadavkem rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale současně nutností k celistvému rozvíjení dítěte. Struktura integrovaného vzdělávacího celku v třídním vzdělávacím programu: - obsah vzdělávání - tj. činnosti, aktivity, příležitosti - cíle, záměry (pokud možno konkretizované a nikoliv jen opsané) - očekávané konkrétní výstupy směřující k naplňování klíčových kompetencí předškolního vzdělávání, - evaluace vzdělávacích výsledků (rozdíl ve vnímání pojmů hodnocení x evaluace) Struktura celku bude vycházet ze 3 prioritních rámcových cílů – vytvořit prostor pro učení dítěte, rozvíjet a podporovat žádoucí lidské hodnoty ve smyslu vytváření vlastní hodnotové hierarchie dítěte, vytvářet prostor pro samostatnost dítěte ( sebeobsluhou počínaje a vytvářením vlastních postojů konče). Tato struktura bude respektována v rámci rozvíjení celé osobnosti dítěte na základě 5 oblastí vymezených RVPPV, to znamená současně bude rozvíjeno dítě fyzicky, psychicky, sociálně v kontextu života v konkrétní společnosti a světě. • 2.část: Endele, bendele, tak i tak, už můžeme plánovat… 3 vyučovací hodiny Nabídka konkrétního námětu (např. Jaro…) a jeho praktické naplánování v podobě integrovaného celku - práce ve skupinách (3 vyučovací hodiny). Pro účastníky vzdělávání budou připraveny konkrétní náměty a témata s ohledem na roční období, v němž bude seminář realizován. Náměty/témata budou v sobě vždy propojovat prostor k individualizovanému vzdělávání + příležitosti ke kognitivnímu učení a sociálnímu učení v souvislosti s ročním obdobím, například: Podzimní pohádka, básnička, houby, draci, dýně, ovoce, zelenina, kde bude dětem nabídnutý prostor nejen pro získání nových poznatků (práce se synonymy – není drak jako drak, houba jako houba, rozlišování barev, tvarů, druhů ovoce a zeleniny), ale i praktických dovedností (např. krájet jablka, malovat houby, pouštět draka) a současně prostor pro osobnostně sociální rozvoj dítěte (např. nevhodné chování a jednání - nejen draci se někdy chovají nevhodně a zastrašují slabší, dělají to i lidé a není to správné, zdravý životní styl – kdo se přejídá a žije jenom líně, nejspíš z něj vyroste tlustá dýně atd.) 3.část: Evaluace výsledků vzdělávání s ohledem na jednotlivé dítě a jeho socializaci v dětské skupině - 2vyučovací hodiny a) Reflexe, doplnění a evaluace naplánovaného celku: • Jakou příležitost mělo dítě k učení: • jaký poznatek získalo (o lidech, zvířatech, rostlinách, počasí, z časových či prostorových vztahů, jaký nový pojem atd.) • jakou dovednost z různých oblastí jsme rozvíjeli (z oblasti pohybové, taneční, pěvecké, výtvarné, pracovní, mluvní…) • jakou sociální dovednost jsme posilovali (vnímání ostatních, komunikace s ostatními, spolupráce, empatie, ohleduplnost, trpělivost – než na mě přijde řada, než kamarád domluví, respektování společného pravidla, přizpůsobivost, oční kontakt, oslovování ostatních jménem atd….) b) základní postupy při hodnocení dětí a možnostech nastavení funkčních záznamů o dětech v souvislosti s plánováním vzdělávání ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku) + konzultace nad osvědčenými formami 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Ať není plánování noční můrou pedagoga aneb Efektivní plánování jako cesta k individualizaci vzdělávání v praxi MŠ. Cestou k individualizovanému vzdělávání dětí v každodenní praxi mateřské školy je efektivní plánování obsahu předškolního vzdělávání formou integrovaných vzdělávacích celků v rámci TVP v souladu se ŠVP a RVPPV a jejich naplňování v praxi. Efektivita pro vzdělávání každého jednotlivého dítěte spočívá v porozumění základní funkční plánovací strategii – tj. ČINNOST – CÍL – KONKRÉTNÍ VÝSTUP, nebo-li Co bude dítě v dané chvíli dělat? (jakou činnost, aktivitu, příležitost mu učitel/ka nabízí)? Proč to bude dělat? (jaký cíl/ cíle učitel/ka sleduje) Co si z činnosti odnese? (jaký je konkrétní očekávaný výstup pro dítě, který slouží jako podklad k individualizovanému vyhodnocení posunu a pokroku dítěte). Praktický seminář bude zaměřený: na konkrétní plánování obsahu předškolního vzdělávání formou integrovaných vzdělávacích celků v rámci TVP s ohledem na uchopitelné a funkční individualizované vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole. Současně budou zmapovány metody, techniky, strategie a formy vhodné pro individualizované naplňování naplánovaného vzdělávacího obsahu v praxi. Základními pilíři pro plánování v rámci TVP s konkrétní nabídkou činností naplňující požadavky RVPPV bude prioritně individualizace vzdělávání, dále pak integrovaný přístup ke vzdělávání, konstruktivistické vzdělávání a vytváření příležitostí pro sociální učení dítěte. Dobře naformulované konkretizované výstupy poslouží jako východisko k pozorování i objektivnímu a smysluplnému vyhodnocování osobních pokroků jednotlivce. • 1.část: Endele, bendele, tak i tak, proč je třeba plánovat – 3 vyučovací hodiny Plánování obsahu vzdělávání v mateřské škole je nejen požadavkem rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale současně nutností k celistvému rozvíjení dítěte. Struktura integrovaného vzdělávacího celku v třídním vzdělávacím programu: - obsah vzdělávání - tj. činnosti, aktivity, příležitosti - cíle, záměry (pokud možno konkretizované a nikoliv jen opsané) - očekávané konkrétní výstupy směřující k naplňování klíčových kompetencí předškolního vzdělávání, - evaluace vzdělávacích výsledků (rozdíl ve vnímání pojmů hodnocení x evaluace) Struktura celku bude vycházet ze 3 prioritních rámcových cílů – vytvořit prostor pro učení dítěte, rozvíjet a podporovat žádoucí lidské hodnoty ve smyslu vytváření vlastní hodnotové hierarchie dítěte, vytvářet prostor pro samostatnost dítěte ( sebeobsluhou počínaje a vytvářením vlastních postojů konče). Tato struktura bude respektována v rámci rozvíjení celé osobnosti dítěte na základě 5 oblastí vymezených RVPPV, to znamená současně bude rozvíjeno dítě fyzicky, psychicky, sociálně v kontextu života v konkrétní společnosti a světě. • 2.část: Endele, bendele, tak i tak, už můžeme plánovat… 3 vyučovací hodiny Nabídka konkrétního námětu (např. Jaro…) a jeho praktické naplánování v podobě integrovaného celku - práce ve skupinách (3 vyučovací hodiny). Pro účastníky vzdělávání budou připraveny konkrétní náměty a témata s ohledem na roční období, v němž bude seminář realizován. Náměty/témata budou v sobě vždy propojovat prostor k individualizovanému vzdělávání + příležitosti ke kognitivnímu učení a sociálnímu učení v souvislosti s ročním obdobím, například: Podzimní pohádka, básnička, houby, draci, dýně, ovoce, zelenina, kde bude dětem nabídnutý prostor nejen pro získání nových poznatků (práce se synonymy – není drak jako drak, houba jako houba, rozlišování barev, tvarů, druhů ovoce a zeleniny), ale i praktických dovedností (např. krájet jablka, malovat houby, pouštět draka) a současně prostor pro osobnostně sociální rozvoj dítěte (např. nevhodné chování a jednání - nejen draci se někdy chovají nevhodně a zastrašují slabší, dělají to i lidé a není to správné, zdravý životní styl – kdo se přejídá a žije jenom líně, nejspíš z něj vyroste tlustá dýně atd.) 3.část: Evaluace výsledků vzdělávání s ohledem na jednotlivé dítě a jeho socializaci v dětské skupině - 2vyučovací hodiny a) Reflexe, doplnění a evaluace naplánovaného celku: • Jakou příležitost mělo dítě k učení: • jaký poznatek získalo (o lidech, zvířatech, rostlinách, počasí, z časových či prostorových vztahů, jaký nový pojem atd.) • jakou dovednost z různých oblastí jsme rozvíjeli (z oblasti pohybové, taneční, pěvecké, výtvarné, pracovní, mluvní…) • jakou sociální dovednost jsme posilovali (vnímání ostatních, komunikace s ostatními, spolupráce, empatie, ohleduplnost, trpělivost – než na mě přijde řada, než kamarád domluví, respektování společného pravidla, přizpůsobivost, oční kontakt, oslovování ostatních jménem atd….) b) základní postupy při hodnocení dětí a možnostech nastavení funkčních záznamů o dětech v souvislosti s plánováním vzdělávání ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku) + konzultace nad osvědčenými formami Prioritním cílem semináře je poskytnout účastníkům důležité informace, týkající se efektivního plánování vzdělávacího obsahu v MŠ s ohledem na prokazatelný prostor pro individualizované vzdělávání, tj. aby plánování nebylo trápením a povinností, ale stalo se součástí vzdělávacího procesu. Dílčí cíle semináře: - ujasnit si cíle priority RVPPV a jejich praktické uchopení při plánování v MŠ - seznámit se s principy individualizovaných činností a jejich využitím v praxi a zažít prakticky příklady dobré praxe - funkčně plánovat: činnost - cíl - konkrétní výstup, vyhodnotitelný u každého jednotlivého dítěte - uvědomit si propojení osobnosti pedagoga a jeho vztahu k jednotlivému dítěti s efektivitou vzdělávání dětí v mateřské škole Výstupy semináře: - učitelky a učitelé se seznámí s funkčním a efektivním plánováním a vyhodnocováním činností s ohledem na osobní posun každého jednotlivého dítěte - učitel/ky si ujasní základní pojmy týkající se plánování (vzdělávací obsah, cíle, výstupy, kompetence, hodnocení, evaluace, individualita dítěte) - učitel/ky si vyzkouší efektivní plánování s prostorem pro individuální hodnocení dítěte - učitel/ky se zbaví strachu z plánování a evaluace - učitel/ky si rovněž v praxi vyzkouší nové hry a principy činností  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka