CCV Pardubice


Zvládání stresu

 Kód akce: 1659331 
 Název akce: Zvládání stresu 
 Termín konání: 17. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: • Téma: Co je to stres - zmapování vlastní situace - stres jako energie připravená k činu - projevy stresu, stresory Popisy cílů: definovat stres, uvědomit si vlastní situace vyvolávající stres, pochopit rozdíly a důsledky kladného a záporného stresu, definovat stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. • Téma: Jak se vypořádat se stresem - zabránění hromadění stresu - kontrola emocí Popisy cílů: Probrat možné příčiny hromadění stresu, naučit se principy předcházení stresu, prevence stresu, zvládání jednání v emoci. • Téma: Efektivní protistresové nástroje - asertivita - zdravé životní návyky a aktivní odpočinek Popisy cílů: poskytnout techniky k efektivnímu zvládání stresu, probrat nástroje k řešení náročných situací, naučit se základy asertivity, vysvětlit si důležitost správné životosprávy. • Téma: Jak se uvolnit - tipy pro zvládání akutního stresu - relaxační techniky - pozitivní postoj Popisy cílů: ukázat si a probrat tipy pro zvládání akutního stresu (po obtížném telefonátu apod.), popsat a vyzkoušet si základní relaxační techniky, odreagování, uvědomit si důležitost pozitivního postoje 
 Doporučeno pro: pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Helena Wiesenbergová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: • Téma: Co je to stres - zmapování vlastní situace - stres jako energie připravená k činu - projevy stresu, stresory Popisy cílů: definovat stres, uvědomit si vlastní situace vyvolávající stres, pochopit rozdíly a důsledky kladného a záporného stresu, definovat stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. • Téma: Jak se vypořádat se stresem - zabránění hromadění stresu - kontrola emocí Popisy cílů: Probrat možné příčiny hromadění stresu, naučit se principy předcházení stresu, prevence stresu, zvládání jednání v emoci. • Téma: Efektivní protistresové nástroje - asertivita - zdravé životní návyky a aktivní odpočinek Popisy cílů: poskytnout techniky k efektivnímu zvládání stresu, probrat nástroje k řešení náročných situací, naučit se základy asertivity, vysvětlit si důležitost správné životosprávy. • Téma: Jak se uvolnit - tipy pro zvládání akutního stresu - relaxační techniky - pozitivní postoj Popisy cílů: ukázat si a probrat tipy pro zvládání akutního stresu (po obtížném telefonátu apod.), popsat a vyzkoušet si základní relaxační techniky, odreagování, uvědomit si důležitost pozitivního postoje Cílem kurzu je naučit účastníky zvládání stresových situací v rámci svých funkcí. Definovat stres, uvědomit si vlastní situace vyvolávající stres, definovat stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. Probrat možné příčiny hromadění stresu a poskytnout techniky k efektivnímu zvládání stresu. Ukázat si a probrat tipy pro zvládání akutního stresu a vyzkoušet si základní relaxační techniky Kurzy budou vedeny formou nácviku modelových situací. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka