CCV Pardubice


Emoční odolnost díky tréninku pozornosti ("mindfulness")

 Kód akce: 0202331 
 Název akce: Emoční odolnost díky tréninku pozornosti ("mindfulness") 
 Termín konání: 24. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Osmihodinový kurz představující základní vědecké principy a praxi tréninku vědomé pozornosti ("mindfulness") coby cesty k poznávání a posilování zdrojů emoční vyrovnanosti a psychické odolnosti pedagogického pracovníka. Kurz propojuje lektorkou vedená cvičení "mindfulness" s následnou reflexí a vědeckými poznatky o přínosech "mindfulness" pro práci pedagogických pracovníků. Podrobný přehled témat: - Vydefinování pojmu "mindfulness" na základě vlastní zkušenosti; - rozlišení automatického reagování ("autopilot") a vědomého reagování, přínosy a rizika schopnosti automatizovat činnosti; - funkce střední prefrontální kůry coby řídícího centra mozku; - model emocí ABC a vliv interpretace reality na naše prožívání a chování; - Systém averze jako mechanismus limbického systému při prožívání nepříjemné zkušenosti; - zrcadlové neurony jako základní struktura pro empatii.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Bc. Hana Čechová, certifikovaná lektorka kurzů Výchova bez poražených
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Osmihodinový kurz představující základní vědecké principy a praxi tréninku vědomé pozornosti („mindfulness“) coby cesty k poznávání a posilování zdrojů emoční vyrovnanosti a psychické odolnosti pedagogického pracovníka. Kurz propojuje lektorkou vedená cvičení "mindfulness" s následnou reflexí a vědeckými poznatky o přínosech "mindfulness" pro práci pedagogických pracovníků. Podrobný přehled témat: - Vydefinování pojmu "mindfulness" na základě vlastní zkušenosti; - rozlišení automatického reagování („autopilot“) a vědomého reagování, přínosy a rizika schopnosti automatizovat činnosti; - funkce střední prefrontální kůry coby řídícího centra mozku; - model emocí ABC a vliv interpretace reality na naše prožívání a chování; - systém averze jako mechanismus limbického systému při prožívání nepříjemné zkušenosti; - zrcadlové neurony jako základní struktura pro empatii. Pedagogičtí pracovníci získají povědomí o teoretickém rámci "mindfulness" a souvislostech této životní dovednosti se zdravým zvládáním náročných situací v pracovním i osobním životě. Odnesou si praktické tipy, jak "mindfulness" rozvíjet formálním tréninkem i při běžných každodenních aktivitách. Konkrétní cíle: - seznámit pedagogické pracovníky s možností zaměřovat pozornost na vlastní prožívání, a tak postupně rozvíjet jejich schopnost vystupovat z navyklých myšlenkových a emočních vzorců a vhodněji reagovat na stresové a emoční podněty. - vést pedagogické pracovníky k rozvíjení sebeuvědomění jako základu pro práci s vlastními intenzívními emocemi a rozvíjení vnitřního klidu a odolnosti v jednání s žáky, kolegy a rodiči. - podpořit pedagogické pracovníky v poznávání zdrojů vnitřní motivace, a tak podporovat tak jejich kreativitu a flexibilitu při vyučovací činnosti. - nastínit další možnosti rozvíjení "mindfulness" coby cesty k posilování psychické odolnosti.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka