CCV Pardubice


Klady a zápory hyperaktivity od dětství po dospělost

 Kód akce: 1671111 
 Název akce: Klady a zápory hyperaktivity od dětství po dospělost 
 Termín konání:  4. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Syndrom ADHD bude představen formou měnících se projevů a s nimi související problematiky od narození dítěte až po dospělost. Uvedena bude i etiologie syndromu, jeho základní projevy, odlišení syndromu ADHD od poruch chování. Nastíněny budou základní projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích od narození po dospělost, popsány jejich silné a slabé stránky, možnosti posílení silných stránek a jejich využití ke kompenzaci stránek slabých. Účastnící tak budou seznámeni s možnostmi, jak se vyrovnat s některými projevy ADHD jak v dětství, tak i dospívání a dospělosti, aby se děti s ADHD naučily s tímto syndromem žít tak, aby mohly být ve svém profesním i soukromém životě úspěšné. 
 Doporučeno pro: učitele a vychovatele MŠ, ZŠ, SŠ, případně pracovníky DDM, DD 
 Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Syndrom ADHD bude představen formou měnících se projevů a s nimi související problematiky od narození dítěte až po dospělost. Uvedena bude i etiologie syndromu, jeho základní projevy, odlišení syndromu ADHD od poruch chování. Nastíněny budou základní projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích od narození po dospělost, popsány jejich silné a slabé stránky, možnosti posílení silných stránek a jejich využití ke kompenzaci stránek slabých. Účastnící tak budou seznámeni s možnostmi, jak se vyrovnat s některými projevy ADHD jak v dětství, tak i dospívání a dospělosti, aby se děti s ADHD naučily s tímto syndromem žít tak, aby mohly být ve svém profesním i soukromém životě úspěšné. Cílem vzdělávací akce bude naučit se vnímat děti s ADHD nejen z hlediska problémů, které s sebou ADHD nese, ale i z hlediska kladného potencionálu, který v sobě děti s ADHD mají. Cílem bude i nastínění možností, jak tento potencionál využívat, aby se zmírnily nebo až eliminovaly potíže, které s sebou syndrom ADHD přináší, jak dovést hyperaktivní dítě do dospělosti, tak aby se úspěšně začlenilo do běžného života a bylo úspěšné při studiu, v pracovních a mezilidských vztazích 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka