CCV Pardubice


Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu - drzé dítě

 Kód akce: 1670111 
 Název akce: Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu - drzé dítě 
 Termín konání: 31. 2021 od 13:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah:  Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti i když chtějí a snaží se. Výchova začíná pozdě. Vládne negativismus –neumíme positivně jednat. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné. Hodnocení „jen“ známkou. Problém puberty a agresivity. Matky dominují ve výchově, otcové se odklání. Zabíjíme citové devizy. Návrhy „Co s tím“. Cílová skupina MŠ, ZŠ I st., ŠD Výchova začíná pozdě, chybí výchova soběstačnosti a samostatnosti. Postupy působení na rodiče, aby chápali svoji roli a vliv. Řešení problémů nastupuje až ex post, chybí edukace, hjak vychovat dobře a co ve kterém věku. Školní nezralost se netýká jen trivia, ale i sociální nezralosti...nesamostatnosti, neschopnosti rozumět co je moje... Chybí společenské návyky, rodič neví, jak vychovat základní postoje poděkování, zdravení, pomoci druhým..... Výchova dětí znamená umět vychovat dívky a jinak chlapce. mají odlišnou psychickou výbavu.(Rozdělování pozornosti, zájmy, oslovení gesty atd.). Chybí motivace otců-naučit pedagogy jednat s mužským elementem rodiny. Cílová skupina ZŠ II.st. a střední stupeň, ZUŠ, DDM Prepuberta začíná brzy, jen už součtem našich chyb. V pubertě výchova nezačíná, ale končí. Tam začínají agrese, destrukce, averze... Dítě neumí žít podle svého řádu a řádu zařízení. V mnoha školách se nedodržuje školní řád - vytvořit způsoby dobré organizace a bezkonfliktních poidmínek. Naučit rodinu vytvářet rozvrh pro každého člena rodiny - dospělého i dítě. Co je výchova k rodičovství a k pohlavnímu zralému jednání, pracovat s empatií-prakticky a včas. Zájmová činnost, umělecké nadání, souhra škola-rodinná povinnost - zájmy. Souhra mezi jevy "moje věci" "můj pokoj" "moje škola" "moje zájmy" a čas.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ Spec. škol, vychovatele ŠD, DDM, ZUŠ 
 Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová, ZŠ a PŠ Svítání
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň:  Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti i když chtějí a snaží se. Výchova začíná pozdě. Vládne negativismus –neumíme positivně jednat. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné. Hodnocení „jen“ známkou. Problém puberty a agresivity. Matky dominují ve výchově, otcové se odklání. Zabíjíme citové devizy. Návrhy „Co s tím“. Cílová skupina MŠ, ZŠ I st., ŠD Výchova začíná pozdě, chybí výchova soběstačnosti a samostatnosti. Postupy působení na rodiče, aby chápali svoji roli a vliv. Řešení problémů nastupuje až ex post, chybí edukace, jak vychovat dobře a co ve kterém věku. Školní nezralost se netýká jen trivia, ale i sociální nezralosti...nesamostatnosti, neschopnosti rozumět co je moje... Chybí společenské návyky, rodič neví, jak vychovat základní postoje poděkování, zdravení, pomoci druhým..... Výchova dětí znamená umět vychovat dívky a jinak chlapce. mají odlišnou psychickou výbavu.(Rozdělování pozornosti, zájmy, oslovení gesty atd.). Chybí motivace otců-naučit pedagogy jednat s mužským elementem rodiny. Cílová skupina ZŠ II.st. a střední stupeň, ZUŠ, DDM Prepuberta začíná brzy, jen už součtem našich chyb. V pubertě výchova nezačíná, ale končí. Tam začínají agrese, destrukce, averze... Dítě neumí žít podle svého řádu a řádu zařízení. V mnoha školách se nedodržuje školní řád - vytvořit způsoby dobré organizace a bezkonfliktních podmínek. Naučit rodinu vytvářet rozvrh pro každého člena rodiny - dospělého i dítě. Co je výchova k rodičovství a k pohlavnímu zralému jednání, pracovat s empatií-prakticky a včas. Zájmová činnost, umělecké nadání, souhra škola-rodinná povinnost - zájmy. Souhra mezi jevy "moje věci" "můj pokoj" "moje škola" "moje zájmy" a čas. Osvojení si výchovných a komunikačních postupů v každodenních situacích, s přihlédnutím k psychosociálním potřebám dětí a žáků, upozornění na rozdílné metody a organizaci výchovně vzdělávacího procesu.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka