CCV Pardubice


Hrou k rozvoji klíčových dovedností

 Kód akce: 1669111 
 Název akce: Hrou k rozvoji klíčových dovedností 
 Termín konání: 14. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: a) Co je to improvizace/divadelní improvizace a jak ji již využíváme - V tomto bloku se zaměříme na naše vnímání improvizace, ujasníme si, co to vlastně improvizace je a jak ji již dnes při výuce či jiné práci s žáky a studenty využíváme. b) Minimum historie - V této části se budeme věnovat minimu o historii improvizace a o jejím využití ve školách a jiných vzdělávacích institucích c) Pozitivní psychologie a její vazba na využití improvizace při výuce - Co nám říká pozitivní psychologie o učení a vhodných podmínkách pro rozvoj žáků/studentů a jaká je její vazba na improvizaci d) Praktické aktivity a hry pro rozvoj žáků/studenty - Tato klíčová část kurzu bude zaměřena na praktické nástroje aplikované divadelní improvizace: 1. Hry zaměřené na rozehřátí, uvolnění a pozitivního naladění žáků a studentů, budování důvěry ve skupině, práce s chybou 2. Spolupráce a napojení na partnera – přijímání nápadů a návrhů/nabídek od spoluhráče, naslouchání všemi smysly, navazování na spoluhráče, kreativní řešení situací 3. Hry zaměřené na prezentační dovednosti – získávání jistoty při prezentování, autentický projev, práce s neočekávanými situacemi – rychlé reakce e) Reflexe celého dne a závěr - Závěrečná část dne bude věnována společné i individuální reflexi a aplikaci získaných poznatků a zážitků do praxe účastníků  
 Doporučeno pro: učitele, vychovatele, výchovné a kariérové poradce  
 Lektor: Mgr. Karolína Harries, Lektorka aplikované improvizace
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: a) Co je to improvizace/divadelní improvizace a jak ji již využíváme - V tomto bloku se zaměříme na naše vnímání improvizace, ujasníme si, co to vlastně improvizace je a jak ji již dnes při výuce či jiné práci s žáky a studenty využíváme. b) Minimum historie - V této části se budeme věnovat minimu o historii improvizace a o jejím využití ve školách a jiných vzdělávacích institucích c) Pozitivní psychologie a její vazba na využití improvizace při výuce - Co nám říká pozitivní psychologie o učení a vhodných podmínkách pro rozvoj žáků/studentů a jaká je její vazba na improvizaci d) Praktické aktivity a hry pro rozvoj žáků/studenty - Tato klíčová část kurzu bude zaměřena na praktické nástroje aplikované divadelní improvizace: 1. Hry zaměřené na rozehřátí, uvolnění a pozitivního naladění žáků a studentů, budování důvěry ve skupině, práce s chybou 2. Spolupráce a napojení na partnera – přijímání nápadů a návrhů/nabídek od spoluhráče, naslouchání všemi smysly, navazování na spoluhráče, kreativní řešení situací 3. Hry zaměřené na prezentační dovednosti – získávání jistoty při prezentování, autentický projev, práce s neočekávanými situacemi – rychlé reakce e) Reflexe celého dne a závěr - Závěrečná část dne bude věnována společné i individuální reflexi a aplikaci získaných poznatků a zážitků do praxe účastníků 1. Seznámit se s metodou aplikované divadelní improvizace 2. Pochopit možnosti a výhody využití aplikované improvizace ve výuce či jiné práci se žáky/studenty 3. Osvojit si řadu aktivit/her pro využití v denní praxi účastníků  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka