CCV Pardubice


Jak vést obtížný rozhovor

 Kód akce: 1668111 
 Název akce: Jak vést obtížný rozhovor 
 Termín konání: Od 13. 2021 do 19.května 2021 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. část příprava na rozhovor - základní principy, jak připravit sám sebe - předsudek x předpoklad - cesta od informace ke změně v postoji - 4 fáze budování dovednosti - cesta učení: podnět bezpečný a smysluplný x podnět ohrožující beze smyslu - květ kompetencí – pojmy oprávněný požadavek x přání - typy manipulace 2. část příprava rozhovoru – obsah, rozsah, místo, pozvánka - pracovní list – příprava obsahu rozhovoru – stanovení cíle jednání, rozlišení, zda půjde o prosté předání informace nebo rozhovor, zamřený na budoucí změnu - termín, rozsah - příprav místa, kde se rozhovor uskuteční 3. část scénář rozhovoru - scénář rozhovoru - možná úskalí - „pojistka“ - termíny zahájení realizace dojednaného, adresné úkoly zúčastněným - termín následného setkání 4. shrnutí, závěr, dotazy  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, AP 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. část příprava na rozhovor - základní principy, jak připravit sám sebe - předsudek x předpoklad - cesta od informace ke změně v postoji - 4 fáze budování dovednosti - cesta učení: podnět bezpečný a smysluplný x podnět ohrožující beze smyslu - květ kompetencí – pojmy oprávněný požadavek x přání - typy manipulace 2. část příprava rozhovoru – obsah, rozsah, místo, pozvánka - pracovní list – příprava obsahu rozhovoru – stanovení cíle jednání, rozlišení, zda půjde o prosté předání informace nebo rozhovor, zamřený na budoucí změnu - termín, rozsah - příprav místa, kde se rozhovor uskuteční 3. část scénář rozhovoru - scénář rozhovoru - možná úskalí - „pojistka“ - termíny zahájení realizace dojednaného, adresné úkoly zúčastněným - termín následného setkání 4. shrnutí, závěr, dotazy Cílem vzdělávacího programu je poskytnout návod, jak rozhovorem konstruktivně řešit vzniklé situace bez pocitu ztráty důstojnosti všech zúčastněných. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Změna termínu z 22.4.2021. Proběhne formou webináře prostřednictvím aplikace Microsoft Teams v termínech 13. a 19. května v časech: 8:00-9:30hod., 10:00-11:30 hod. Přihlášeným bude den před konáním zaslán odkaz k připojení. V případě účasti na webináři je odkaz k připojení určen POUZE přihlášenému účastníkovi a je vázán na úhradu účastnického poplatku. Ředitel školy, školského zařízení a účastník se zavazují, že zajistí, aby přenos webináře nebyl veřejný a byla tak zajištěna autorská práva přednášejících. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka