CCV Pardubice


Konflikty nejenom ve škole

 Kód akce: 1666111 
 Název akce: Konflikty nejenom ve škole 
 Termín konání: 13. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Definice a typologie konfliktů. Mechanismy konfliktního jednání. Sociální percepce. Techniky zvládání konfliktů. Typové konfliktní situace a způsoby jejich řešení: 1. Přednáška s využitím powerpointu 2. Práce ve dvojici 3. Skupinová práce 4. Brainstorming 5. Rozbor situací 6. Diskuse, dotazy, sdílení vlastních zkušeností účastníků. 7. Sebezkušenost 8. Uplatnění diagnostických nástrojů a sebevyhodnocení. Prostřednictvím diagnostických nástrojů (testů) si každý účastník zjistí své strategie při řešení konfliktních situací a rozdíly v řešení konfliktů (únik, soupeření, přizpůsobení se, kompromis, dohoda). Dále také při práci ve dvojicích bude účastníkům umožněno získání vhledu a sebeuvědomění.  
 Doporučeno pro: všechny pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: PhDr. Milada Nádvorníková, vedoucí odboru školství a sociální péče Litomyšl
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Definice a typologie konfliktů. Mechanismy konfliktního jednání. Sociální percepce. Techniky zvládání konfliktů. Typové konfliktní situace a způsoby jejich řešení: 1. Přednáška s využitím powerpointu 2. Práce ve dvojici 3. Skupinová práce 4. Brainstorming 5. Rozbor situací 6. Diskuse, dotazy, sdílení vlastních zkušeností účastníků. 7. Sebezkušenost 8. Uplatnění diagnostických nástrojů a sebevyhodnocení. Prostřednictvím diagnostických nástrojů (testů) si každý účastník zjistí své strategie při řešení konfliktních situací a rozdíly v řešení konfliktů (únik, soupeření, přizpůsobení se, kompromis, dohoda). Dále také při práci ve dvojicích bude účastníkům umožněno získání vhledu a sebeuvědomění. Rozdíly mezi problémy a konflikty Definice a typologie konfliktů Vznik a příčiny konfliktů Mechanismy konfliktního jednání Techniky zvládání konfliktů Analýza osobního stylu řešení konfliktů Typové konfliktní situace a strategie jejich řešení  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka