CCV Pardubice


Typologie MBTI pro pedagogy

 Kód akce: 1663111 
 Název akce: Typologie MBTI pro pedagogy 
 Termín konání:  7. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Typologie MBTI Preference naší osobnosti: •Kde čerpáme energii? Jak zvládáme stres a konflikty? •Jak přijímáme a předáváme informace? •Jakým způsobem se rozhodujeme a hodnotíme? •Jak si organizujeme čas a práci? Maximální využití potenciálu naší osobnosti Naše silné stránky a naše rezervy Proč si s někým nerozumíme? Jak eliminovat nedorozumění? Jak využít typologie u studentů Praktické využití typologie v procesu učení  
 Doporučeno pro: pedagogy všech typů škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Zdenka Tmějová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Typologie MBTI Preference naší osobnosti: •Kde čerpáme energii? Jak zvládáme stres a konflikty? •Jak přijímáme a předáváme informace? •Jakým způsobem se rozhodujeme a hodnotíme? •Jak si organizujeme čas a práci? Maximální využití potenciálu naší osobnosti Naše silné stránky a naše rezervy Proč si s někým nerozumíme? Jak eliminovat nedorozumění? Jak využít typologie u studentů Praktické využití typologie v procesu učení Popsat preference osobnosti a jak se projevují v komunikaci a ve vztazích. Utvrdit se ve vlastním typu a využít své přednosti. Umět rozumět jiným typům. Eliminovat stres a konflikty díky poznání typologie.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka