CCV Pardubice


Vyšetření v PPP - práce se závěry a doporučeními z vyšetření

 Kód akce: 1661211 
 Název akce: Vyšetření v PPP - práce se závěry a doporučeními z vyšetření 
 Termín konání: 20. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště: -rozlišení, kompetence, úloha při řešení dětských problémů a legislativní zakotvení -spolupráce se zdravotnickými složkami -seznámení se strukturou PPP Objednávání klientů k vyšetření Anamnestické údaje jako nezbytné východisko Vlivy ovlivňující úspěšnost vyšetření: -navázání kontaktu, míra spolupráce, role rodiče a jeho motivace k vyšetření -podmínky vyšetření - zevní prostředí, aktuální zdravotní strav dítěte -adaptace dítěte na nové prostředí a situaci v PPP -přístup rodičů k výsledkům -Výstupy z vyšetření – zpráva a doporučení Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, způsoby, rozbor výsledků Specifika vyšetření SPUCH Specifika vyšetření z podnětu "problémového chování" (poruchy chování, šikana) Nejčastěji používané odborné termíny v nálezech z vyšetření v PPP Praktický rozbor zpráv, které si mohou účastníci přinést na seminář (bez uvedení osobních údajů)  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, SŠ, školní psychology ZŠ a SŠ 
 Lektor: PhDr. Andrea Šmejdová, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště: -rozlišení, kompetence, úloha při řešení dětských problémů a legislativní zakotvení -spolupráce se zdravotnickými složkami -seznámení se strukturou PPP Objednávání klientů k vyšetření Anamnestické údaje jako nezbytné východisko Vlivy ovlivňující úspěšnost vyšetření: -navázání kontaktu, míra spolupráce, role rodiče a jeho motivace k vyšetření -podmínky vyšetření - zevní prostředí, aktuální zdravotní strav dítěte -adaptace dítěte na nové prostředí a situaci v PPP -přístup rodičů k výsledkům -Výstupy z vyšetření – zpráva a doporučení Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, způsoby, rozbor výsledků Specifika vyšetření SPUCH Specifika vyšetření z podnětu "problémového chování" (poruchy chování, šikana) Nejčastěji používané odborné termíny v nálezech z vyšetření v PPP Praktický rozbor zpráv, které si mohou účastníci přinést na seminář (bez uvedení osobních údajů) Účastníci se seznámí s kompetencemi pedagogicko - psychologické poradny jako školského poradenského zařízení, získají informace o průběhu vyšetření, pokusí se naučit, jak s výsledky seznámit rodiče dětí, kteří hledají pomoc v PPP a mají obavy z neznámé situace. Dále se seznámí se základní psychologickou a speciálně - pedagogickou terminologií v nálezech a budou mít možnost konzultovat zprávy s PPP, které si sami přinesou (bez uvedení osobních údajů).  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka