CCV Pardubice


ADHD - metody práce - webinář

 Kód akce: 1660411 
 Název akce: ADHD - metody práce - webinář 
 Termín konání: 23. 2021 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Účastníci kurzu budou seznámeni s tím, jak pracovat se žáky s diagnózou, jakým způsobem posoudit jejich již dosaženou technickou úroveň (zvláště když přejde z jiné školy). Metody: stanovení úrovně čtení, zraková paměť, zrakové rozlišování, sluchová paměť, sluchové rozlišování Jaká na základě toho zavést podpůrná a vyrovnávací opatření (organizace výuky, zásady komunikace, zadávání instrukcí, krátkodobé x dlouhodobé úkoly, motivace) a sestavit mu efektivní IVP tak ,aby byl skutečně přínosný pro samotné žáky a využitelný pro pedagogy Obsah: - rozdílné pohledy na diagnózu ADHD - temperament versus postižení - metody zvyšování schopností koncentrovat pozornost - relaxační techniky - agresivita a ADHD - nastavení pravidel a hranic  
 Doporučeno pro: učitele 1. a 2. stupně, učitele gymnázií, SOŠ, SOU, vychovatele školských zařízení, speciální pedagogy 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Účastníci kurzu budou seznámeni s tím, jak pracovat se žáky s diagnózou, jakým způsobem posoudit jejich již dosaženou technickou úroveň (zvláště když přejde z jiné školy). Metody: stanovení úrovně čtení, zraková paměť, zrakové rozlišování, sluchová paměť, sluchové rozlišování Jaká na základě toho zavést podpůrná a vyrovnávací opatření (organizace výuky, zásady komunikace, zadávání instrukcí, krátkodobé x dlouhodobé úkoly, motivace) a sestavit mu efektivní IVP tak, aby byl skutečně přínosný pro samotné žáky a využitelný pro pedagogy Obsah: - rozdílné pohledy na diagnózu ADHD - temperament versus postižení - metody zvyšování schopností koncentrovat pozornost - relaxační techniky - agresivita a ADHD - nastavení pravidel a hranic 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Proběhne formou webináře v blocích: 08:00 - 9:30 hod. + 10:00 - 11:30 hod. + 12:30 - 14:00 hod. + 14:30 - 16:00 hod. Přihlášeným bude den před konáním zaslán odkaz k připojení. V případě účasti na webináři je odkaz k připojení určen POUZE přihlášenému účastníkovi a je vázán na úhradu účastnického poplatku. Ředitel školy, školského zařízení a účastník se zavazují, že zajistí, aby přenos webináře nebyl veřejný a byla tak zajištěna autorská práva přednášejících. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka