CCV Pardubice


Třídní učitel jako lídr

 Kód akce: 1659111 
 Název akce: Třídní učitel jako lídr 
 Termín konání: 27. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seznámení s nejnovějšími poznatky, výzkumy a zákonitostmi spojenými s funkcí a rolí TU ve školách. Odrazy současných požadavků, nároků a reálných možností TU na školách Popis, vysvětlení a aplikace konkrétních rolí a aktivit TU při vedení třídních kolektivů TU jako hlavní komunikátor s rodiči a realizace optimální komunikace s rodinou přes TU Zavádění a řízení změn ve škole směrem k žákům a studentům přes TU – konkrétní návody, příklady z praxe a kazuistiky Aktivní tvorba požadovaného klimatu ve třídách včetně implementace etické složky do systému třídy/školy přes TU Na závěr příklady a konkrétní nástroje ověřené na školách, diskuze, dotazy  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ 
 Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka, lektor - Vzdělávací systémy , Moderní metody a moderní technologie ve vzdělávacím procesu
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seznámení s nejnovějšími poznatky, výzkumy a zákonitostmi spojenými s funkcí a rolí TU ve školách. Odrazy současných požadavků, nároků a reálných možností TU na školách Popis, vysvětlení a aplikace konkrétních rolí a aktivit TU při vedení třídních kolektivů TU jako hlavní komunikátor s rodiči a realizace optimální komunikace s rodinou přes TU Zavádění a řízení změn ve škole směrem k žákům a studentům přes TU – konkrétní návody, příklady z praxe a kazuistiky Aktivní tvorba požadovaného klimatu ve třídách včetně implementace etické složky do systému třídy/školy přes TU Na závěr příklady a konkrétní nástroje ověřené na školách, diskuze, dotazy Ukázat učitelům a managementu školy nové pohledy na role a možnosti třídních učitelů jako aktivních hybatelů a implementátorů požadovaných změn ve škol včetně nových konkrétních aktivit a nástrojů, které fungují a ve školách přináší pozitivní výsledky  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka