CCV Pardubice


Zážitková pedagogika ve výchově a výuce - nové metody výuky

 Kód akce: 1658311 
 Název akce: Zážitková pedagogika ve výchově a výuce - nové metody výuky  
 Termín konání: 18. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Kurz je inspirací pro všechny, kteří vyučují a vychovávají žáky ve školách či děti na táborech, na kroužcích a podobně a chtějí ve své pedagogické práci využívat principy zážitkové pedagogiky. Na kurzu si osvojí základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí na daném stupni školy. První část kurzu se zabývá druhy klíčových kompetencí a jejich možnostmi rozvoje pomocí herních aktivit. Rozebírá základní principy zážitkové pedagogiky a druhy výchovně vzdělávacích cílů dle věku dětí. Druhou částí je pojem hra jako nejdůležitější zdroj poznání a seberozvoje. Jaké jsou druhy a principy her. Jak vytvořit svou hru s konkrétním přínosem. Zásady vedení her a reflexe. Vše na základě vlastního hraní. Kurz je bohatou inspirací samotných her a aktivit, ale především je cílem naše autorská metodika postupu tvorby nových her. Každý může vytvářet nové a přínosné herní aktivity. Každý účastník dostane po kurzu seznam všech uskutečněných her na kurzu, včetně jejich popisu a pravidel. 
 Doporučeno pro: učitelů MŠ, ZŠ, vychovatelů škol a ŠZ,ZUŠ, pedagogy volného času, učitelé - vedoucí zájmových kroužků 
 Lektor: Mgr. Pavel Rampas,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Kurz je inspirací pro všechny, kteří vyučují a vychovávají žáky ve školách či děti na táborech, na kroužcích a podobně a chtějí ve své pedagogické práci využívat principy zážitkové pedagogiky. Na kurzu si osvojí základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí na daném stupni školy. První část kurzu se zabývá druhy klíčových kompetencí a jejich možnostmi rozvoje pomocí herních aktivit. Rozebírá základní principy zážitkové pedagogiky a druhy výchovně vzdělávacích cílů dle věku dětí. Druhou částí je pojem hra jako nejdůležitější zdroj poznání a seberozvoje. Jaké jsou druhy a principy her. Jak vytvořit svou hru s konkrétním přínosem. Zásady vedení her a reflexe. Vše na základě vlastního hraní. Kurz je bohatou inspirací samotných her a aktivit, ale především je cílem naše autorská metodika postupu tvorby nových her. Každý může vytvářet nové a přínosné herní aktivity. Každý účastník dostane po kurzu seznam všech uskutečněných her na kurzu, včetně jejich popisu a pravidel. Účastníci si uvědomí, jaké klíčové kompetence mohou prostřednictvím zážitku rozvíjet. Naučí se vytvářet hru podle vlastních kritérií a využít ji pro rozvoj a motivaci dětí a žáků. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka