CCV Pardubice


Jak nevyhořet

 Kód akce: 1656211 
 Název akce: Jak nevyhořet 
 Termín konání: 12. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 1.Teoretická část: Příčiny vyhoření, Prevence vyhoření, Zvládání stavu již existujících potíží. V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy spojené s daným tématem, ty jsou pak pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující diskusi. Nároky na učitele, stres v učitelské profesi Typy osobnosti učitelů, jejich charakteristika a rizika z hlediska burn-out syndromu Symptomy burn-out syndromu (vyhoření)(4 hodiny) 2. Zážitková část: Praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů. Účastníci mají možnost pracovat skupinově, ve dvojicích i individuálně. Zaměří se i na rozpoznání a řešení osobních pocitů a praktických situací, které mohou psychohygienu komplikovat. Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem. Chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. Čím jsme unavenější, tím menší výkon máme, méně toho zvládáme, často potom také reagujeme neadekvátně dané situaci. (4 hodiny) Aktivity: Metafora skladu – tato technika vede učitele k tomu, aby dokázali rozpoznat svoje potřeby (co nabízím a co je potřeba doplňovat) od potřeb žáků (rodičů, kolegů). Zdroje pohody – učitelé si prostřednictvím několika technik zvědomí, jaké zdroje využívají k doplňování vlastního skladu. Péče sama o sebe – v rámci této aktivity se učitelé seznámí s technikami, které mohou využívat pro zpřítomnění sebe, pro zklidnění a uvolnění napětí a stresu. Techniky jsou časově nenáročné, je možné je v praxi realizovat v průběhu přestávky mezi vyučovacími hodinami nebo společně s dětmi v průběhu samotného vyučování (zklidnění přes tělo, rytmické zklidnění, rozvíjení kreativity, vybavování příjemných zážitků pomocí imaginace). Podpora učitele – pedagogové si vytvoří zkušenost s přijímáním ocenění, uznání a poděkování. Budou mít možnost sami sebe v bezpečném prostředí pochválit. Všechny tyto aktivity lze realizovat se žáky ve skupině v doprovodu pedagoga, který tento seminář absolvoval a má vlastní sebezkušenost s výše zmiňovanými aktivitami.  
 Doporučeno pro: pedagogy SŠ a VOŠ, pedagogy volného času, vychovatele 
 Lektor: Mgr. Helena Wiesenbergová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 1.Teoretická část: Příčiny vyhoření, Prevence vyhoření, Zvládání stavu již existujících potíží. V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy spojené s daným tématem, ty jsou pak pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující diskusi. Nároky na učitele, stres v učitelské profesi Typy osobnosti učitelů, jejich charakteristika a rizika z hlediska burn-out syndromu Symptomy burn-out syndromu (vyhoření)(4 hodiny) 2. Zážitková část: Praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů. Účastníci mají možnost pracovat skupinově, ve dvojicích i individuálně. Zaměří se i na rozpoznání a řešení osobních pocitů a praktických situací, které mohou psychohygienu komplikovat. Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem. Chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. Čím jsme unavenější, tím menší výkon máme, méně toho zvládáme, často potom také reagujeme neadekvátně dané situaci. (4 hodiny) Aktivity: Metafora skladu – tato technika vede učitele k tomu, aby dokázali rozpoznat svoje potřeby (co nabízím a co je potřeba doplňovat) od potřeb žáků (rodičů, kolegů). Zdroje pohody – učitelé si prostřednictvím několika technik zvědomí, jaké zdroje využívají k doplňování vlastního skladu. Péče sama o sebe – v rámci této aktivity se učitelé seznámí s technikami, které mohou využívat pro zpřítomnění sebe, pro zklidnění a uvolnění napětí a stresu. Techniky jsou časově nenáročné, je možné je v praxi realizovat v průběhu přestávky mezi vyučovacími hodinami nebo společně s dětmi v průběhu samotného vyučování (zklidnění přes tělo, rytmické zklidnění, rozvíjení kreativity, vybavování příjemných zážitků pomocí imaginace). Podpora učitele – pedagogové si vytvoří zkušenost s přijímáním ocenění, uznání a poděkování. Budou mít možnost sami sebe v bezpečném prostředí pochválit. Všechny tyto aktivity lze realizovat se žáky ve skupině v doprovodu pedagoga, který tento seminář absolvoval a má vlastní sebezkušenost s výše zmiňovanými aktivitami. Cílem semináře je seznámit učitele s psychohygienou a možnostmi, jak šetřit energii, jak pracovat s časem, jak řešit časový tlak. Dále pak, jak si ošetřit, aby práce nenarušovala soukromí. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka