CCV Pardubice


Osobnostně sociální rozvoj učitele

 Kód akce: 1645101 
 Název akce: Osobnostně sociální rozvoj učitele 
 Termín konání:  7. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Kurs chce podpořit učitele v jejich každodenní práci s žáky. V rámci zaměření na osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků bude důraz kladen především na zvýšení pedagogických, didaktických, expresívních a organizačních schopností a schopnost sebereflexe. Kurs bude vedený interaktivní formou. Kombinuje teoretické části a zážitkové části. Každé téma zahrnuje teoretický vstup a následně nácvik technik a nástrojů prohlubujících vybavenost a dovednosti učitele, práci s modelovými situacemi, případně i sdílení účastnických kazuistik a lektorových příkladů dobré praxe. Vzdělávací program nabízí cyklus témat, kterými chceme učitele vrátit ke gruntu kantořiny, vyvolat v nich sebereflexi jejich práce a plánování, co si nechají ve svém učitelském rejstříku jako dobré a fungující, nad čím zapřemýšlí, co upraví a co nového se naučí – aby byli třídě plné individualit užiteční. Kurs obsahuje následující témata: A) SEBEPOZNÁNÍ, SEBEREFLEXE (znalost slabých a silných stránek) 2h Seznamovací aktivita: 3 pravdy + 1 nepravda Subjektivní přesvědčení – metoda – cíl (formulační dokončování schématu nedokončených vět Balanční kruh – jak jsme spokojeni s úrovní našich dílčích učitelských činností Výchovný styl učitele- například: osobní kvality učitele; přijetí žáka, jeho akceptace, atribuce pozitivních očekávání, induktivní disciplína, podpora žáka; odměny a tresty – jejich výhody a rizika B) KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 2 h. Základy efektivní komunikace Nadřazenost – rovnocennost a podřazenost v komunikaci Aktivní naslouchání, chvála - ocenění; hodnotící a popisná zpětná vazba, zpětná vazba 3+1 C) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 2h. Konflikt, jeho příčiny, definice a způsoby, jak s nimi zacházet a jak je řešit Žákova potřeba „někam patřit“ a práce s jeho náhradními/chybnými cíli, když ji nemá naplněnou Partnerská komunikace s rodičem + jak komunikovat s konfliktními rodiči D) PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ 2h Zátěžové situace a stresory v práci učitele. Možné příčiny a důsledky učitel. stresu Definice syndromu vyhoření; dopady vyhoření v osobní a profesní rovině Kdo je ve škole za co zodpovědný? Modelové situace – skupinová práce  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, VOŠ 
 Lektor: PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Kurs chce podpořit učitele v jejich každodenní práci s žáky. V rámci zaměření na osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků bude důraz kladen především na zvýšení pedagogických, didaktických, expresívních a organizačních schopností a schopnost sebereflexe. Kurs bude vedený interaktivní formou. Kombinuje teoretické části a zážitkové části. Každé téma zahrnuje teoretický vstup a následně nácvik technik a nástrojů prohlubujících vybavenost a dovednosti učitele, práci s modelovými situacemi, případně i sdílení účastnických kazuistik a lektorových příkladů dobré praxe. Vzdělávací program nabízí cyklus témat, kterými chceme učitele vrátit ke gruntu kantořiny, vyvolat v nich sebereflexi jejich práce a plánování, co si nechají ve svém učitelském rejstříku jako dobré a fungující, nad čím zapřemýšlí, co upraví a co nového se naučí – aby byli třídě plné individualit užiteční. Kurs obsahuje následující témata: A) SEBEPOZNÁNÍ, SEBEREFLEXE (znalost slabých a silných stránek) 2h Seznamovací aktivita: 3 pravdy + 1 nepravda Subjektivní přesvědčení – metoda – cíl (formulační dokončování schématu nedokončených vět Balanční kruh – jak jsme spokojeni s úrovní našich dílčích učitelských činností Výchovný styl učitele- například: osobní kvality učitele; přijetí žáka, jeho akceptace, atribuce pozitivních očekávání, induktivní disciplína, podpora žáka; odměny a tresty – jejich výhody a rizika B) KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 2 h. Základy efektivní komunikace Nadřazenost – rovnocennost a podřazenost v komunikaci Aktivní naslouchání, chvála - ocenění; hodnotící a popisná zpětná vazba, zpětná vazba 3+1 C) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 2h. Konflikt, jeho příčiny, definice a způsoby, jak s nimi zacházet a jak je řešit Žákova potřeba „někam patřit“ a práce s jeho náhradními/chybnými cíli, když ji nemá naplněnou Partnerská komunikace s rodičem + jak komunikovat s konfliktními rodiči D) PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ 2h Zátěžové situace a stresory v práci učitele. Možné příčiny a důsledky učitel. stresu Definice syndromu vyhoření; dopady vyhoření v osobní a profesní rovině Kdo je ve škole za co zodpovědný? Modelové situace – skupinová práce Kurs - Podpoří pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově. - Předá a zprostředkuje vybrané teoretické poznatky z oblasti osobnostně sociálního rozvoje. - Umožní účastníkům vyzkoušet si část činností prakticky zážitkovou formou (v modelových situacích) - Vede účastníky k analýze a reflexi zažitého. Účastníci kursu: - Pojmenovávají souvislosti mezi svojí učitelskou praxí a lektorovým pojetím jednotlivých témat - Reflektují postupy a modelové situace, pojmenovávají jejich pozitiva i rizika v kontextu své školy.  
 Poznámka: "přesun COVID2, původní termín 11.1.2021" Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka