CCV Pardubice


Rozeznání manipulace a obrana proti ní

 Kód akce: 1602121 
 Název akce: Rozeznání manipulace a obrana proti ní 
 Termín konání:  5. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Manipulace a záměry jejího používání •popis co je manipulace (přednáška, cvičení: věty které jsou manipulativní a které ne) •popis vlastní manipulace s druhými (pokud je) •jak manipulují děti, jak manipulují dospělí Proč někdo manipuluje? •rodinné zázemí, manipulace od dětí různých věkových skupin (přednáška, diskuse) •obranné mechanismy (přednáška, diskuse) Emoce v manipulaci •strach, vina, předávání zodpovědnosti, strach, pocity méněcennosti – vysvětlení na konkrétních příkladech z praxe, jak tyto emoce vznikají a jak díky nim manipulátoři manipulují (přednáška, příklady z praxe) •emoce jako zbraně manipulátorů – jak emoce vznikají a jak je ovlivnit (techniky z kognitivně behaviorální psychoterapie) Typologie manipulátorů •rozeznání různých druhů manipulátorů u dětí a dospělých (přednáška, diskuse) •psychopatie a poruchy osobnosti (přednáška a diskuse) Taktiky manipulátorů •práce se seznamem taktika manipulátorů (práce v menších skupinách, popis těchto taktik a uvedení konkrétních příkladů z praxe) Komunikační styly •asertivní styl •agresivní styl •pasivní styl •manipulativní styl (test komunikačních stylů: identifikace svého stylu v krizi, zvládání ostatních stylů u sebe a ostatních Hranice v manipulace a odmítnutí manipulativního chování •trénink diplomatického nastavení hranic, říkání „NE“ jak dětem, tak dospělým •pojmenování manipulační hry a konstruktivní kritika a její nácvik Kontramanipulace •pravidla komunikace s manipulátorem (seznam pravidel a skupinové probrání) •kontramanipulační reakce a jejich praktický nácvik v modelových situacích (seznam kontramanipulačních vět a seznam situací, kde je můžeme použít, tvorba dalších situací z praxe, modelové situace) •trénink slovní pohotovosti Posilování odolnosti vůči manipulaci •Pojmenování hry a posílení vlastní jistoty (cvičení: vnitřní analýza silných stránek, slabých stránek a cvičení: kompetence pedagoga a jak je využít)  
 Doporučeno pro: pedagogy všech typů škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Zdenka Tmějová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Manipulace a záměry jejího používání •popis co je manipulace (přednáška, cvičení: věty které jsou manipulativní a které ne) •popis vlastní manipulace s druhými (pokud je) •jak manipulují děti, jak manipulují dospělí Proč někdo manipuluje? •rodinné zázemí, manipulace od dětí různých věkových skupin (přednáška, diskuse) •obranné mechanismy (přednáška, diskuse) Emoce v manipulaci •strach, vina, předávání zodpovědnosti, strach, pocity méněcennosti – vysvětlení na konkrétních příkladech z praxe, jak tyto emoce vznikají a jak díky nim manipulátoři manipulují (přednáška, příklady z praxe) •emoce jako zbraně manipulátorů – jak emoce vznikají a jak je ovlivnit (techniky z kognitivně behaviorální psychoterapie) Typologie manipulátorů •rozeznání různých druhů manipulátorů u dětí a dospělých (přednáška, diskuse) •psychopatie a poruchy osobnosti (přednáška a diskuse) Taktiky manipulátorů •práce se seznamem taktika manipulátorů (práce v menších skupinách, popis těchto taktik a uvedení konkrétních příkladů z praxe) Komunikační styly •asertivní styl •agresivní styl •pasivní styl •manipulativní styl (test komunikačních stylů: identifikace svého stylu v krizi, zvládání ostatních stylů u sebe a ostatních Hranice v manipulace a odmítnutí manipulativního chování •trénink diplomatického nastavení hranic, říkání „NE“ jak dětem, tak dospělým •pojmenování manipulační hry a konstruktivní kritika a její nácvik Kontramanipulace •pravidla komunikace s manipulátorem (seznam pravidel a skupinové probrání) •kontramanipulační reakce a jejich praktický nácvik v modelových situacích (seznam kontramanipulačních vět a seznam situací, kde je můžeme použít, tvorba dalších situací z praxe, modelové situace) •trénink slovní pohotovosti Posilování odolnosti vůči manipulaci •Pojmenování hry a posílení vlastní jistoty (cvičení: vnitřní analýza silných stránek, slabých stránek a cvičení: kompetence pedagoga a jak je využít) Tento seminář pomůže pedagogům všech úrovní rozpoznat manipulaci jak u dětí, tak u dospělých. Budou mít přehled o různých typech manipulátorů, jejich taktikách. Identifikují si i vlastní inklinaci k některým typům manipulace a nahradí ji konstruktivnějším stylem. Naučí se konstruktivně reagovat na manipulaci, dostanou techniky zvládání emocí a práci sami se sebou. Naučí se stanovovat hranice v konkrétních situacích, pojmenovávat manipulační hru ať je již u kohokoli a přerušit ji. Naučí se diplomatické ne a určení hranic v komunikaci. Natrénují slovní pohotovost v komunikaci, kde se objeví manipulace. Uvědoměním si posílí své silné stránky a kompetence pedagoga. Vnitřně posílí svou vnitřní stabilitu. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka