CCV Pardubice


Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami

 Kód akce: 1601421 
 Název akce: Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami  
 Termín konání: 12. 2021 od 14:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami (ADHD, úzkostné děti, poruchy chování, poruchy autistického centra) 1) Komunikace s žáky se specifickými potřebami – verbální (tón, hlas, já x ty sdělení, aktivní naslouchání) a neverbální (kinezika, mimika, posturologie, vizika, haptika). Jak získat důvěru žáků? Jak zlepšit komunikaci mezi učitelem a žákem? K čemu je dobré aktivní naslouchání? Jak komunikovat s demotivovaným a nespolupracujícím žákem? Jak komunikovat s hyperprotektivním rodičem či naopak se zanedbávajícím rodičem? Základní údaje o projevech ADHD, poruchách chování, úzkosti, poruchách autistického spektra. Přednáška bude doplněna interaktivními vstupy – tzn. praktickým nácvikem, prožitkem, sdílením zkušeností, příklady z praxe, diskuzí. (časová dotace 4 vyučovací hodiny). Lektoři: Mgr. Kateřina Adamcová, Bc. Dana Janoušková 2)Přístup k dětem s ADHD. Přístup k úzkostným dětem. Přístup k dětem s poruchami chování. Přístup k dětem s poruchami autistického spektra. Příklady z praxe, kazuistiky, sdílení zkušeností, využití prožitku a vcítění do situace dítěte. (časová dotace 4 vyučovací hodiny – každé problematice bude věnována 1 vyuč. Hodina). Lektoři: Mgr. Kateřina Adamcová, Mgr. Milan Jirout  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, učitele ZUŠ, SŠ 
 Lektor: Mgr. Kateřina Adamcová,
Mgr. Milan Jirout,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami (ADHD, úzkostné děti, poruchy chování, poruchy autistického centra) 1) Komunikace s žáky se specifickými potřebami – verbální (tón, hlas, já x ty sdělení, aktivní naslouchání) a neverbální (kinezika, mimika, posturologie, vizika, haptika). Jak získat důvěru žáků? Jak zlepšit komunikaci mezi učitelem a žákem? K čemu je dobré aktivní naslouchání? Jak komunikovat s demotivovaným a nespolupracujícím žákem? Jak komunikovat s hyperprotektivním rodičem či naopak se zanedbávajícím rodičem? Základní údaje o projevech ADHD, poruchách chování, úzkosti, poruchách autistického spektra. Přednáška bude doplněna interaktivními vstupy – tzn. praktickým nácvikem, prožitkem, sdílením zkušeností, příklady z praxe, diskuzí. (časová dotace 4 vyučovací hodiny). Lektoři: Mgr. Kateřina Adamcová, Bc. Dana Janoušková 2)Přístup k dětem s ADHD. Přístup k úzkostným dětem. Přístup k dětem s poruchami chování. Přístup k dětem s poruchami autistického spektra. Příklady z praxe, kazuistiky, sdílení zkušeností, využití prožitku a vcítění do situace dítěte. (časová dotace 4 vyučovací hodiny – každé problematice bude věnována 1 vyuč. Hodina). Lektoři: Mgr. Kateřina Adamcová, Mgr. Milan Jirout  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV - SŠ Koná se ve dvou setkáních 12.10. + 2.11.2021, vždy od 14:00 hodin.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka