CCV Pardubice


Proč si hrát s keramikou

 Kód akce: 1216110 
 Název akce: Proč si hrát s keramikou 
 Termín konání: Od 14. 2021 do 28.května 2021 od 08:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice 
 Popis spojení: Od hlavního nádraží ČD autobus č.18, výstupní stanice Na Spravedlnosti 
 Stručný obsah: Teoretická část: Nabídka základních technik a dovedností s použitím tradičních a netradičních pomůcek. Zaměření na povrchové úpravy zdobení engobou, glazurou a barvítek. Seznámení s významem tvoření v dětských keramických kroužcích. Praktická část: Ukázka her a soutěží s keramickou hlínou. Vyrábění předmětů, které nám budou sloužit jako vzorky pro práci s dětmi a které rozvíjí fantazii a jemnou motoriku u dětí. Zdobení výrobků pomocí netradičních materiálů.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ 
 Lektor:  Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2200 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část: Nabídka základních technik a dovedností s použitím tradičních a netradičních pomůcek. Zaměření na povrchové úpravy zdobení engobou, glazurou a barvítek. Seznámení s významem tvoření v dětských keramických kroužcích. Praktická část: Ukázka her a soutěží s keramickou hlínou. Vyrábění předmětů, které nám budou sloužit jako vzorky pro práci s dětmi a které rozvíjí fantazii a jemnou motoriku u dětí. Zdobení výrobků pomocí netradičních materiálů. Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy. Rozšíření znalostí v oblasti netradičních a motivačních postupech. Návody, jak obohatit dětské výtvarné myšlení. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka