CCV Pardubice


Pojďme spolu do pohádky

 Kód akce: 1212211 
 Název akce: Pojďme spolu do pohádky 
 Termín konání: 17. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: „Pojďme se podívat do pohádky“ – do nejpřirozenějšího světa dětí. Ukážeme si, jak se dá prostřednictvím dramatické výchovy prožít Zlatovláska, Popelka a Šípková Růženka (tu můžeme využít i pro besídku). Seminář prezentuje projekty na téma pohádka, které byly realizovány s dětmi v MŠ. Mojí snahou je ukázat učitelkám , jak se dají cestou dramatické výchovy naplňovat cíle a klíčové kompetence v MŠ. Například týdenní projekt „Popelka“ obsahuje tyto dramatické hry „Imaginární kniha Popelka“ – rytmus, asociace „Klíčová dírka“ – představivost, fantazie „Ztracený oříšek“ – komunikativní kruh, podporování vlastního názoru „Na Bystrozrakého“ – dodržování pravidel, zrakové vnímání, orientace v prostoru, pojmy před, za , vedle.. „Nafoukané sestry“ – hra v roli „Holoubci“ – prosociální chování, třídění, jemná motorika „Ztracený střevíček“ – přiřazování stejného předmětu, poměřování, vnímání detailu, partnerství „Ples“ – základy společenského chování, pohybová improvizace Všechny hry činnosti na sebe navazují v posloupnosti děje pohádky a jsou doplněny individuálními či skupinovými úkoly. Součástí semináře může být i videoukázka práce lektorky s dětmi ve školce.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Bc. Irena Zavadilová, vedoucí uč. MŠ Havlíčkův Brod
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: „Pojďme se podívat do pohádky“ – do nejpřirozenějšího světa dětí. Ukážeme si, jak se dá prostřednictvím dramatické výchovy prožít Zlatovláska, Popelka a Šípková Růženka (tu můžeme využít i pro besídku). Seminář prezentuje projekty na téma pohádka, které byly realizovány s dětmi v MŠ. Mojí snahou je ukázat učitelkám , jak se dají cestou dramatické výchovy naplňovat cíle a klíčové kompetence v MŠ. Například týdenní projekt „Popelka“ obsahuje tyto dramatické hry „Imaginární kniha Popelka“ – rytmus, asociace „Klíčová dírka“ – představivost, fantazie „Ztracený oříšek“ – komunikativní kruh, podporování vlastního názoru „Na Bystrozrakého“ – dodržování pravidel, zrakové vnímání, orientace v prostoru, pojmy před, za , vedle.. „Nafoukané sestry“ – hra v roli „Holoubci“ – prosociální chování, třídění, jemná motorika „Ztracený střevíček“ – přiřazování stejného předmětu, poměřování, vnímání detailu, partnerství „Ples“ – základy společenského chování, pohybová improvizace Všechny hry činnosti na sebe navazují v posloupnosti děje pohádky a jsou doplněny individuálními či skupinovými úkoly. Součástí semináře může být i videoukázka práce lektorky s dětmi ve školce. Metodou dramatické výchovy - zvýšit prožitek dětí - rozvíjet slovní zásobu - rozvíjet fantazii - vyjadřovat pohybem náladu - rozvíjet kooperativní dovednosti - rozvíjet prosociální vztahy 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka