CCV Pardubice


Muzikofiletika - hudba jako významný stimul rozvoje dětské osobnosti v MŠ

 Kód akce: 1211111 
 Název akce: Muzikofiletika - hudba jako významný stimul rozvoje dětské osobnosti v MŠ 
 Termín konání:  7. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Prožitkově orientovaný seminář je určený učitelům mateřských škol a speciálním pedagogům. V průběhu se účastníci seznámí se specifiky hudební výchovy, muzikoterapie a muzikofiletiky, s upřesněním hranic jednotlivých přístupů a s konkrétními postupy využitelnými v pedagogickém prostředí mateřské školy. Seznámí se s využitím jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie, ticho) a jejich vlivem na organismus dítěte, dále s terapeutickými, výchovnými a dětský rozvoj stimulujícími účinky hudby a prožitkovými hudebními aktivitami. Formou zážitku si vyzkouší různé hudební techniky, práci s hlasem a vybranými hudebními nástroji. Seznámí se s některými metodickými a organizačními poznatky o přípravě a dynamice hudební hodiny/lekce. Vyzkouší si vytvořit a realizovat vlastní nápady a hudební techniky uplatnitelné ve své praxi v mateřské škole. Podrobný obsah: Teoretická část (2-3 hodiny) Teoretické vymezení rozdílů mezi přístupy hudební výchovy, muzikoterapie a muzikofiletiky. Specifika muzikofiletického přístupu vhodného pro děti v předškolním věku – prožitkové expresivní pojetí hudebních aktivit, reflektivní zpracování zážitků dítěte a jejich využití k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Vliv hudby na organismus člověka, hudební psychologie, využitelnost hudebních prožitků pro stimulaci rozvoje dítěte. Praktická část (3-4 hodiny) Využití jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie, ticho) v hudebně prožitkových aktivitách pro předškolní děti. Hudební nástroje, vybrané techniky a postupy s muzikoterapeutickými prvky vhodné pro předškolní děti v pedagogickém prostředí MŠ. Příprava a struktura hudebního programu. Praktické ukázky – naladění se, práce s hlasem, využití nástrojů různým a kreativním způsobem, rytmické hry, hudebně pohybové a taneční hry, relaxace. Prostor pro vyzkoušení vlastních postupů nebo technik účastníků, pro vedení skupiny. Závěrečná diskuze a otázky.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, speciální pedagogy 
 Lektor: Mgr. Lenka Počtová Ph.D.,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Prožitkově orientovaný seminář je určený učitelům mateřských škol a speciálním pedagogům. V průběhu se účastníci seznámí se specifiky hudební výchovy, muzikoterapie a muzikofiletiky, s upřesněním hranic jednotlivých přístupů a s konkrétními postupy využitelnými v pedagogickém prostředí mateřské školy. Seznámí se s využitím jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie, ticho) a jejich vlivem na organismus dítěte, dále s terapeutickými, výchovnými a dětský rozvoj stimulujícími účinky hudby a prožitkovými hudebními aktivitami. Formou zážitku si vyzkouší různé hudební techniky, práci s hlasem a vybranými hudebními nástroji. Seznámí se s některými metodickými a organizačními poznatky o přípravě a dynamice hudební hodiny/lekce. Vyzkouší si vytvořit a realizovat vlastní nápady a hudební techniky uplatnitelné ve své praxi v mateřské škole. Podrobný obsah: Teoretická část (2-3 hodiny) Teoretické vymezení rozdílů mezi přístupy hudební výchovy, muzikoterapie a muzikofiletiky. Specifika muzikofiletického přístupu vhodného pro děti v předškolním věku – prožitkové expresivní pojetí hudebních aktivit, reflektivní zpracování zážitků dítěte a jejich využití k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Vliv hudby na organismus člověka, hudební psychologie, využitelnost hudebních prožitků pro stimulaci rozvoje dítěte. Praktická část (3-4 hodiny) Využití jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie, ticho) v hudebně prožitkových aktivitách pro předškolní děti. Hudební nástroje, vybrané techniky a postupy s muzikoterapeutickými prvky vhodné pro předškolní děti v pedagogickém prostředí MŠ. Příprava a struktura hudebního programu. Praktické ukázky – naladění se, práce s hlasem, využití nástrojů různým a kreativním způsobem, rytmické hry, hudebně pohybové a taneční hry, relaxace. Prostor pro vyzkoušení vlastních postupů nebo technik účastníků, pro vedení skupiny. Závěrečná diskuze a otázky. Účastníci se seznámí s vybranými technikami a postupy muzikofiletiky. Účastníci získají poznatky o jednotlivých hudebních elementech, hudebních nástrojích, hlasu a jejich působení na organismus a psychiku předškolního dítěte a dále vlastní prožitky a zkušenosti z pestrého výběru hudebních technik. Účastníci si vyzkouší uplatnit tyto poznatky ve vlastní tvorbě hudebně prožitkových aktivit pro děti předškolního věku.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka