CCV Pardubice


Šestý smysl nejen v hudbě

 Kód akce: 1210111 
 Název akce: Šestý smysl nejen v hudbě 
 Termín konání: 18. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: O čem se pár set let v hudbě už nemluví. Na co lidstvo zapomnělo a které pojmy už posunulo. Barvy tónů a hudebních nástrojů. Nový pohled na hudební formy. Odkud proudí inspirace v umění. Proč některým lidem říkáme skladatelé a vynálezci. Využití znalosti přírodních zákonitostí jak v interpretaci a vnímání hudby, tak v celém svém bytí. Jak si dnes stojí lidské ctnosti. Šestý smysl můžeme pochopit jen s uznáním existence duše. V rámci semináře si zahrajeme i hry podporující rozvoj šestého smyslu. Hry jsou využitelné v praxi téměř pro každou věkovou skupinu.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ 
 Lektor: Mgr. Dita Veselá, učitelka ZUŠ Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: O čem se pár set let v hudbě už nemluví. Na co lidstvo zapomnělo a které pojmy už posunulo. Barvy tónů a hudebních nástrojů. Nový pohled na hudební formy. Odkud proudí inspirace v umění. Proč některým lidem říkáme skladatelé a vynálezci. Využití znalosti přírodních zákonitostí jak v interpretaci a vnímání hudby, tak v celém svém bytí. Jak si dnes stojí lidské ctnosti. Šestý smysl můžeme pochopit jen s uznáním existence duše. V rámci semináře si zahrajeme i hry podporující rozvoj šestého smyslu. Hry jsou využitelné v praxi téměř pro každou věkovou skupinu. Nebát se vyjet ze starých kolejí a začít se dívat na školní výuku z jiného úhlu. Naučit se vyciťovat umělecké inspirace a přetvářet je v umělecké dílo. Učitel si osvojuje nové schopnosti úsudku, které pak aplikuje při výuce ve školách. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka