CCV Pardubice


Objevujeme svět kolem nás - Hrátky s drátky

 Kód akce: 1004311 
 Název akce: Objevujeme svět kolem nás - Hrátky s drátky 
 Termín konání:  6. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tematických celků ŠVP, s ohledem na daný vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Mezipředmětové vztahy jsou nedílnou součástí této výuky a prolínají celým tvůrčím procesem. Žák rozvíjí své povědomí o daném materiálu, jeho specifických vlastnostech, zapojuje hmat, zrak. Drátěný materiál vybízí k hlubšímu vztahu a pochopení jeho specifických vlastností, ale i k recyklaci doplňkového materiálu, kterým je látka, papír, dřevo. Aktivní uchopení a prožívání umožní poznání svých schopností a dovedností, vede i k ekologické ochraně životního prostředí. Téma je rozděleno do několika bloků, dle ročního období a umožňuje jej využít v průběhu celého školního roku a to nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových aktivit. Různým zpracováním žák vyjadřuje svůj pohled na svět, rozvíjí svou fantazii, zručnost a dává, tak přísnému materiálu jako je drát jinou tvář a v neposlední řadě získá velkou zkušenost. Obsah praktické části: - Jarní tvoření - Květina z volné ruky / crush technika/ Květina z volné ruky doplněna korálky / knoflíky/ + proutí Motýl – můra – vážka Podzimní tvoření – listy Šperky + korálky, dřevo, vlna Vánoční tvoření – Andělé + textil Andělé + korálky Svícen – točení dvou drátů Vánoční hvězdy Zvířata – Ryby Ptáci Kočka – pes Panáci – Drátěná postava + textil Hlava + vlna + knoflíky Maska Vlasy – paruka Ostatní – Závěsy + proutí Těžítka / drát + kámen / Inspirace moderním uměním / Malich, Kandinskij/  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele  
 Lektor: Mgr. Jana Matoušová, mistr florista
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tematických celků ŠVP, s ohledem na daný vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Mezipředmětové vztahy jsou nedílnou součástí této výuky a prolínají celým tvůrčím procesem. Žák rozvíjí své povědomí o daném materiálu, jeho specifických vlastnostech, zapojuje hmat, zrak. Drátěný materiál vybízí k hlubšímu vztahu a pochopení jeho specifických vlastností, ale i k recyklaci doplňkového materiálu, kterým je látka, papír, dřevo. Aktivní uchopení a prožívání umožní poznání svých schopností a dovedností, vede i k ekologické ochraně životního prostředí. Téma je rozděleno do několika bloků, dle ročního období a umožňuje jej využít v průběhu celého školního roku a to nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových aktivit. Různým zpracováním žák vyjadřuje svůj pohled na svět, rozvíjí svou fantazii, zručnost a dává, tak přísnému materiálu jako je drát jinou tvář a v neposlední řadě získá velkou zkušenost. Obsah praktické části: - Jarní tvoření - Květina z volné ruky / crush technika/ Květina z volné ruky doplněna korálky / knoflíky/ + proutí Motýl – můra – vážka Podzimní tvoření – listy Šperky + korálky, dřevo, vlna Vánoční tvoření – Andělé + textil Andělé + korálky Svícen – točení dvou drátů Vánoční hvězdy Zvířata – Ryby Ptáci Kočka – pes Panáci – Drátěná postava + textil Hlava + vlna + knoflíky Maska Vlasy – paruka Ostatní – Závěsy + proutí Těžítka / drát + kámen / Inspirace moderním uměním / Malich, Kandinskij/ - Umění dívat se na svět a přemýšlet o způsobu využití jakéhokoliv materiálu - Propojení různých materiálů - Objevování praktické hodnoty materiál - Objevování estetické a dekorativní hodnoty daného materiálu - Rozvoj praktických návyků a dovedností, které jsou potřeba při práci s drátem - Hledání vztahů k materiálu - Rozvoj ekologického myšlení - Rozvoj tvůrčího myšlení, fantazie  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. S sebou: větší korále nebo knoflíky - 15 ks, 10-15 menších korálků, ploché kameny o velikosti aspoň 8-10cm, barevná čtvrtka A4 2x. Zbytek pletací vlny. Karton 20x20cm. Kleště,nůžky. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka