CCV Pardubice


Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání - webinář

 Kód akce: 0907111 
 Název akce: Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání - webinář 
 Termín konání: Od 27. 2021 do 28.dubna 2021 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Úvod do tématu: Praktická teorie – spontánní aktivity dětí v přírodě, osobnostní a sociální rozvoj dětí a environmentální vzdělávání – 1h Přírodovědná gramotnost a vztah dítěte k přírodě – 0,5h Sdílení dosavadních zkušeností účastníků – 0,5h Dílna vybraných aktivit v přírodě a učení prožitkem – 4h Reflexe získaných znalostí a dovedností – 0,5h Sdílení přínosů aktivit v přírodě – 1h Závěrečná evaluace semináře s dílnou – 0,5h  
 Doporučeno pro: učitele MŠ a 1.stupně ZŠ, pedagogy volného času a vychovatele ŠD 
 Lektor: Mgr. Ivana Šircová PhD.,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Úvod do tématu: Praktická teorie – spontánní aktivity dětí v přírodě, osobnostní a sociální rozvoj dětí a environmentální vzdělávání – 1h Přírodovědná gramotnost a vztah dítěte k přírodě – 0,5h Sdílení dosavadních zkušeností účastníků – 0,5h Dílna vybraných aktivit v přírodě a učení prožitkem – 4h Reflexe získaných znalostí a dovedností – 0,5h Sdílení přínosů aktivit v přírodě – 1h Závěrečná evaluace semináře s dílnou – 0,5h Cílem pro pedagogy je objevování nových forem a aktivit pro environmentální vzdělávání a současně i podporování přírodovědné gramotnosti dětí. Účastníci si vyzkoušejí vybrané aktivity v přírodě, budou mít příležitost nacvičit speciální dovednosti. Seznámí se se základní praktickou teorií související s aktivitami v přírodě. Budou mít příležitost posoudit faktory ovlivňující využití spontánních aktivit dětí v přírodě a posoudit přínos spontánních aktivit pro rozvoj dětí. Vyzkoušejí si, jak uplatnit své postoje k životnímu prostředí a k přírodě při aktivitách v přírodě s dětmi. Posoudí možnosti realizace aktivit v přírodě jako komplexních příležitostí k výchově i vzdělávání. Vyhodnotí přínos aktivit pro osobnostní a sociální rozvoj dětí, pro environmentální vzdělávání i přírodovědnou gramotnost.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Proběhne formou webináře prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 27. a 28. dubna v časech: 8:00-9:30h, 10:00-11:30h. Přihlášeným bude den před konáním zaslán odkaz k připojení. V případě účasti na webináři je odkaz k připojení určen POUZE přihlášenému účastníkovi a je vázán na úhradu účastnického poplatku. Ředitel školy, školského zařízení a účastník se zavazují, že zajistí, aby přenos webináře nebyl veřejný a byla tak zajištěna autorská práva přednášejících.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka