CCV Pardubice


Bádání s potravinami

 Kód akce: 0904111 
 Název akce: Bádání s potravinami 
 Termín konání: 24. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář zaměřený na seznámení s jednoduchými pokusy, při kterých se využívají běžně dostupné potraviny. Možnosti a cíle polytechnické výchovy při práci s dětmi a žáky ve školním prostředí i v rámci mimoškolní výchovy. Praktická část zahrnuje vyzkoušení pokusů a výrobu pomůcek. Demonstrace vybraných pokusů k jednotlivým tématům (např. sestavování jednoduchých elektrických obvodů), ukázky námětů na výrobu pomůcek k pokusům (např. vodivé těleso, plovoucí těleso, lávová lampička)  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času 
 Lektor: RNDr. Jitka Houfková Ph.D.,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář zaměřený na seznámení s jednoduchými pokusy, při kterých se využívají běžně dostupné potraviny. Možnosti a cíle polytechnické výchovy při práci s dětmi a žáky ve školním prostředí i v rámci mimoškolní výchovy. Praktická část zahrnuje vyzkoušení pokusů a výrobu pomůcek. Demonstrace vybraných pokusů k jednotlivým tématům (např. sestavování jednoduchých elektrických obvodů), ukázky námětů na výrobu pomůcek k pokusům (např. vodivé těleso, plovoucí těleso, lávová lampička) Účastníci získají náměty a didaktické postupy pro polytechnickou výchovu, získají zásobník jednoduchých a dostupných aktivit, které děti baví a zároveň jim vysvětlí jevy kolem sebe.  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka