CCV Pardubice


Environmentální výchova v praxi

 Kód akce: 0903111 
 Název akce: Environmentální výchova v praxi 
 Termín konání: 24. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Vymezení pojmu enviromentální výchova, její cíl, základní dokumenty EVVO na školách, RVP PV a enviromentální výchova b) výchova ke zdravému životnímu stylu a její každodenní aplikace - ve výchovně-vzdělávací práci s dětmi, pedagogičtí pracovníci, provozní pracovníci, pracovníci školní kuchyně c) budování přírodní zahrady, kritéria přírodní zahrady, prvky přírodních zahrad, význam přírodní zahrady d) využití Ukázkové přírodní zahrady MŠ Brno, Hudcova 47 při realizaci ŠVP PV, obecné zásady pro využití zahrady ve výchovně vzdělávacím procesu e) dotazy účastníků k dané problematice f) nabídka literatury a materiálů k dané problematice 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. Iva Tomášková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Vymezení pojmu enviromentální výchova, její cíl, základní dokumenty EVVO na školách, RVP PV a enviromentální výchova b) výchova ke zdravému životnímu stylu a její každodenní aplikace - ve výchovně-vzdělávací práci s dětmi, pedagogičtí pracovníci, provozní pracovníci, pracovníci školní kuchyně c) budování přírodní zahrady, kritéria přírodní zahrady, prvky přírodních zahrad, význam přírodní zahrady d) využití Ukázkové přírodní zahrady MŠ Brno, Hudcova 47 při realizaci ŠVP PV, obecné zásady pro využití zahrady ve výchovně vzdělávacím procesu e) dotazy účastníků k dané problematice f) nabídka literatury a materiálů k dané problematice Cílem vzdělávacího programu je předat vlastní zkušenosti z enviromentálního vzdělávání realizovaného v souladu s RVP PV , které se dají využít v činnosti mateřských škol a práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Účastníci získají náměty na začlenění EVVO a zdravého životního stylu do každodenních činností i projektových aktivit. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon II OP VVV. Změna termínu z 18.3.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka