CCV Pardubice


Papírová matematika a fyzika

 Kód akce: 0901121 
 Název akce: Papírová matematika a fyzika 
 Termín konání:  3. 2022 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na zvýšení motivace žáků o studium fyziky a matematiky pomocí jednoduchých experimentů a modelů, které lze vesměs vyrobit z papíru formátu A4 případně roliček od toaletního papíru. Většinu těchto modelů si účastníci sami (podle pokynů nebo předtištěných vzorů) samostatně vyrobí. Společně pak vysvětlíme princip vyrobeného modelu a společně rozdiskutujeme vhodné použití ve výuce včetně osvědčené metodiky práce. Účastníci semináře si např. vyrobí: Modely Platónských těles, která drží pohromadě bez lepení (a lze je tedy přenášet v rozloženém stavu). Krychličku, která demonstruje názorně polohu těžiště v tělese. Pomůcku na snadné zapamatování si vybraných hodnot goniometrických funkcí. Jednoduché váhy, kterými lze vážit drobné předměty a jejichž činnost je založena na momentové větě. Metody: Samostatná práce účastníků semináře 
 Doporučeno pro: učitele fyziky a matematiky ZŠ a SŠ  
 Lektor: Mgr. Jaroslav Reichl, lektor fyzikálních seminářů
 
 Garant:  
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na zvýšení motivace žáků o studium fyziky a matematiky pomocí jednoduchých experimentů a modelů, které lze vesměs vyrobit z papíru formátu A4 případně roliček od toaletního papíru. Většinu těchto modelů si účastníci sami (podle pokynů nebo předtištěných vzorů) samostatně vyrobí. Společně pak vysvětlíme princip vyrobeného modelu a společně rozdiskutujeme vhodné použití ve výuce včetně osvědčené metodiky práce. Účastníci semináře si např. vyrobí: Modely Platónských těles, která drží pohromadě bez lepení (a lze je tedy přenášet v rozloženém stavu). Krychličku, která demonstruje názorně polohu těžiště v tělese. Pomůcku na snadné zapamatování si vybraných hodnot goniometrických funkcí. Jednoduché váhy, kterými lze vážit drobné předměty a jejichž činnost je založena na momentové větě. Metody: Samostatná práce účastníků semináře Rozšířit povědomí o možnostech zatraktivnění výuky fyziky a matematiky a zvýšení motivace žáků k jejich studiu. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka