CCV Pardubice


Matematika, jazyk a komunikace

 Kód akce: 0605411 
 Název akce: Matematika, jazyk a komunikace 
 Termín konání: 28. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: V semináři si účastníci osvojí a prakticky vyzkouší úlohy a matematické hry, které rozvíjejí jazykové i odborné znalosti a dovednosti žáků a přispívají k aktivnímu a kooperativnímu vyučování. Seznámí se s tím, jak mohou vypadat úlohy inspirované učebnicemi cizího jazyka a jak lze strategie určené původně pro výuku jazyků uplatnit v hodinách matematiky. Dozvědí se také, jak pomocí konkrétních aktivit pěstovat mezipředmětové vztahy. Hlavními tématy semináře jsou: -Komunikace a jazyk používaný ve třídě při vyučování matematiky -Kladení otázek -Dobré otázky (vytváření, organizace výukových jednotek) -Ukázky konkrétních situací -Ukázky her podporujících komunikační dovednosti žáků -Výuka nejazykového předmětu prostřednictvím cizího jazyka  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ a SŠ 
 Lektor: Prof. RNDr. Jarmila Novotná CSc., katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1600 Kč 
 Tematická náplň: V semináři si účastníci osvojí a prakticky vyzkouší úlohy a matematické hry, které rozvíjejí jazykové i odborné znalosti a dovednosti žáků a přispívají k aktivnímu a kooperativnímu vyučování. Seznámí se s tím, jak mohou vypadat úlohy inspirované učebnicemi cizího jazyka a jak lze strategie určené původně pro výuku jazyků uplatnit v hodinách matematiky. Dozvědí se také, jak pomocí konkrétních aktivit pěstovat mezipředmětové vztahy. Hlavními tématy semináře jsou: -Komunikace a jazyk používaný ve třídě při vyučování matematiky -Kladení otázek -Dobré otázky (vytváření, organizace výukových jednotek) -Ukázky konkrétních situací -Ukázky her podporujících komunikační dovednosti žáků -Výuka nejazykového předmětu prostřednictvím cizího jazyka Nabídnout účastníkům neobvyklý pohled na výuku matematiky a inspiraci pro nestandardní aktivity. Ukázat na konkrétních příkladech možnosti, které aktivity podporující komunikaci ve vyučování matematice přinášejí do vyučování. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka