CCV Pardubice


Vizualizace při budování pojmů a řešení úloh

 Kód akce: 0604111 
 Název akce: Vizualizace při budování pojmů a řešení úloh 
 Termín konání: 17. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Vizualizace jako jedna z možností odstraňování formalismu ve vyučování Vizualizace problému jako diagnostický nástroj při řešení různých variací jedné úlohy a při různých typech modifikací úloh Mechanismy řešitelského procesu slovních úloh při použití různých typů reprezentací Využití různých typů reprezentací jako edukačního a reedukačního nástroje Využití různých typů reprezentací jako diagnostického nástroje Využití vizualizace v konkrétních prostředích, např. -Algebraické bloky -Algebraické dlaždice -Podobné mnohočleny -Dělitelnost v množině přirozených čísel  
 Doporučeno pro: učitele matematiky na 2. stupni ZŠ a SŠ 
 Lektor: Prof. RNDr. Jarmila Novotná CSc., katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vizualizace jako jedna z možností odstraňování formalismu ve vyučování Vizualizace problému jako diagnostický nástroj při řešení různých variací jedné úlohy a při různých typech modifikací úloh Mechanismy řešitelského procesu slovních úloh při použití různých typů reprezentací Využití různých typů reprezentací jako edukačního a reedukačního nástroje Využití různých typů reprezentací jako diagnostického nástroje Využití vizualizace v konkrétních prostředích, např. -Algebraické bloky -Algebraické dlaždice -Podobné mnohočleny -Dělitelnost v množině přirozených čísel Cílem vzdělávací akce je studovat výhody i úskalí, které různé způsoby zpracování informací uvedených v zadání úlohy přináší, s hlavním zaměřením na vizualizaci informací. Na konkrétních ukázkách žákovských záznamů ilustrovat možnosti, které nabízí obrazové kódování informací. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Změna termínu z 21. dubna 2021. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka