CCV Pardubice


Finanční matematika pro 2. stupeň

 Kód akce: 0603111 
 Název akce: Finanční matematika pro 2. stupeň 
 Termín konání: 11. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Charakteristika Vzdělávací program je určen učitelům 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Cílem akce je podpora odborného růstu pedagogických pracovníků v oblasti finanční matematiky. Obsahem programu je seznámení účastníků se základními dokumenty v oblasti finančního vzdělávání, organizací a metodami vzdělávání, praktickými příklady, podpůrnými materiály a interaktivními formami výuky ve výuce finanční matematiky. Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí účastníků v oblasti finanční matematiky. Přehled témat 1.Základní dokumenty pro oblast finanční gramotnosti 2.Způsob výuky finanční matematiky a)koncepce výuky b)obecné pedagogické zásady c)vyučovací metody 3.Náměty pro výuku finanční matematiky a)materiály pro výuku v elektronické formě b)materiály pro výuku v tištěné formě 4.Praktické finanční úlohy v tematických okruzích: -peníze -hotovostní a bezhotovostní peníze -hotovostní a bezhotovostní placení -měna -cena -reklama -inflace -rozpočet -typy rozpočtů -rozvaha domácnosti -domácí finance -práva spotřebitelů -finanční trh -finanční produkty -pojištění -finanční plánování 5.Interaktivní formy výuky -využití informačních a komunikačních technologií -elektronické hry -deskové 6.Emoce při rozhodování v oblasti financí  
 Doporučeno pro: učitele 2. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Petr Jakeš, ředitel školy, autor učebních osnov předmětu Finanční hospodaření
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Charakteristika Vzdělávací program je určen učitelům 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Cílem akce je podpora odborného růstu pedagogických pracovníků v oblasti finanční matematiky. Obsahem programu je seznámení účastníků se základními dokumenty v oblasti finančního vzdělávání, organizací a metodami vzdělávání, praktickými příklady, podpůrnými materiály a interaktivními formami výuky ve výuce finanční matematiky. Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí účastníků v oblasti finanční matematiky. Přehled témat 1.Základní dokumenty pro oblast finanční gramotnosti 2.Způsob výuky finanční matematiky a)koncepce výuky b)obecné pedagogické zásady c)vyučovací metody 3.Náměty pro výuku finanční matematiky a)materiály pro výuku v elektronické formě b)materiály pro výuku v tištěné formě 4.Praktické finanční úlohy v tematických okruzích: -peníze -hotovostní a bezhotovostní peníze -hotovostní a bezhotovostní placení -měna -cena -reklama -inflace -rozpočet -typy rozpočtů -rozvaha domácnosti -domácí finance -práva spotřebitelů -finanční trh -finanční produkty -pojištění -finanční plánování 5.Interaktivní formy výuky -využití informačních a komunikačních technologií -elektronické hry -deskové 6.Emoce při rozhodování v oblasti financí Účastník: - zvýší si odborné znalosti v oblasti finančního vzdělávání, pochopí základní vztahy a souvislosti mezi ekonomickými jevy a toto poznání bude moci aplikovat ve své pedagogické činnosti, - naučí se v praxi používat podpůrné materiály pro zařazení finanční matematiky do výuky, - pozná možnosti využití mezipředmětových vztahů, - vyzkouší si interaktivní formy výuky finanční matematiky, - na příkladech si vyzkouší, jak se při rozhodování jedince při řešení dané finanční situace projevuje emocionální složka osobnosti, - bude připraven na předání znalostí a dovedností v oblasti finanční matematiky svým žákům, kteří tak budou lépe připraveni se orientovat v každodenní ekonomické realitě, dokážou se odpovědně a kvalifikovaně rozhodovat v oblasti financí na základě poznaných faktů, získaných zkušeností a pochopení ekonomických souvislostí.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. "přesun COVID, původní termín 10.11."  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka