CCV Pardubice


Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií

 Kód akce: 0601421 
 Název akce: Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií 
 Termín konání:  7. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Podpora rozvoje matematických dovedností nejen pro žáky s dyskalkulií: Nejčastější příčiny obtíží (2h) • v kontextu osobnostních předpokladů žáka (kognitivní, percepční a osobnostní limity) a působení a možností školy (1h); • zákonitosti v rozvoji matematických představ, možné příčiny oslabení, metodická úskalí při rozvoji matematických dovedností, dyskalkulie (1h) Pedagogická diagnostika (2h): • vznik, projevy, průběh a příčiny obtíží, kvalitativní diagnostika předmatematických • kvalitativní diagnostika matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží v matematice i na 2. stupni ZŠ; Podpora rozvoje – podpůrná opatření (4h): možnosti podpory rozvoje matematických představ v oblasti vytváření představy přirozených čísel (desítková soustava, poziční hodnota číslic v čísle, efektivní postupy při numerických operacích sčítání, odčítání, násobení a dělení, včetně navazujících matematických dovedností pro úspěšné osvojování učiva zejména na 1. st. ZŠ • předmatematické představy +obor přirozených čísel 0-100 • obor přirozených čísel 0-1000 • obor přirozených čísel 0-1000000 • numerické operace násobení a dělení v kontextu navazujícího učiva na ZŠ  
 Doporučeno pro: učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga, školní speciální pedagogy 
 Lektor: PaedDr. Renata Wolfová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Podpora rozvoje matematických dovedností nejen pro žáky s dyskalkulií: Nejčastější příčiny obtíží (2h) • v kontextu osobnostních předpokladů žáka (kognitivní, percepční a osobnostní limity) a působení a možností školy (1h); • zákonitosti v rozvoji matematických představ, možné příčiny oslabení, metodická úskalí při rozvoji matematických dovedností, dyskalkulie (1h) Pedagogická diagnostika (2h): • vznik, projevy, průběh a příčiny obtíží, kvalitativní diagnostika předmatematických • kvalitativní diagnostika matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží v matematice i na 2. stupni ZŠ; Podpora rozvoje – podpůrná opatření (4h): možnosti podpory rozvoje matematických představ v oblasti vytváření představy přirozených čísel (desítková soustava, poziční hodnota číslic v čísle, efektivní postupy při numerických operacích sčítání, odčítání, násobení a dělení, včetně navazujících matematických dovedností pro úspěšné osvojování učiva zejména na 1. st. ZŠ • předmatematické představy +obor přirozených čísel 0-100 • obor přirozených čísel 0-1000 • obor přirozených čísel 0-1000000 • numerické operace násobení a dělení v kontextu navazujícího učiva na ZŠ Získání kompetencí pro pedagogickou diagnostiku matematických představ žáka s možností následné cílené pedagogické intervence. Porozumění procesům při vytváření představy čísla. V návaznosti pak dokázat volit správné metodické postupy a podpůrná opatření pro žáky, kteří mají v těchto oblastech objektivní či subjektivní obtíže.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka