CCV Pardubice


30 her do výuky AJ na 1. stupni ZŠ

 Kód akce: 0504412 
 Název akce: 30 her do výuky AJ na 1. stupni ZŠ 
 Termín konání: 24. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Komplexní nabídka různých typů her se zaměřením na cíl a záměr jejich využití a zařazení - hry pro zahřátí na začátku hodiny, hry podporující brainstorming a otevřené úkoly, hry na procvičení a opakování slovní zásoby, hry na upevnění gramatických struktur, hry rozvíjející formativní hodnocení a reflexi, hry s využitím ICT technologií, hry dle teorie Gardnerovy mnohočetné inteligence. Potřeby a očekávání žáků vzhledem k jejich učebním stylům a volba vhodných typů aktivit, které žáky motivují a aktivizují. 
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: PhDr. Petra Vallin Ph.D.,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Komplexní nabídka různých typů her se zaměřením na cíl a záměr jejich využití a zařazení - hry pro zahřátí na začátku hodiny, hry podporující brainstorming a otevřené úkoly, hry na procvičení a opakování slovní zásoby, hry na upevnění gramatických struktur, hry rozvíjející formativní hodnocení a reflexi, hry s využitím ICT technologií, hry dle teorie Gardnerovy mnohočetné inteligence. Potřeby a očekávání žáků vzhledem k jejich učebním stylům a volba vhodných typů aktivit, které žáky motivují a aktivizují. Účastníci si uvědomí význam herních aktivit pro motivaci k učení, získají zásobník her a aktivit, které mohou uplatnit ve vlastní praxi. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka