CCV Pardubice


Projektové knihy (lapbooks)

 Kód akce: 0503411 
 Název akce: Projektové knihy (lapbooks)  
 Termín konání: 11. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Projektové knihy (lapbooks) aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva Charakteristika: Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva). Aby si žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami. Struktura kurzu: 1. Seznámení s technikou práce (90min), Popis přípravy materiálu (rozsah znalostí žáků o zvoleném tématu), popis jejich zpracování do tzv. projektové knihy za pomoci výtvarných technik, diskuze o možnostech a benefitech tohoto postupu. Účastníci se učí shromažďovat údaje k vybranému tématu 2. Seznámení s výtvarnými technikami (180min) Výtvarná práce s papírem seznamuje s technikami výroby tzv. minibooks. Příprava papírového formátu pro budoucí projektovou knihu, skládání papíru do atraktivního formátu miniknížek a ilustrativní kresba s popisky a doprovodnými texty, zaznamenání poznatků, zakomponování do celku (tedy projektové knihy). 3. Příprava a plánování vlastní knihy (45min) Výběr tématu, zvolení oblastí, které v knize budou uvedeny (znalosti), delegování úkolů, výběr formátů. 4. Diskuze nad možnostmi techniky (45min) Zhodnocení přínosu, výhod, ale i odhalení možných slabých míst a jak je eliminovat  
 Doporučeno pro: učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, víceletých gymnázií, spec. škol 
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Projektové knihy (lapbooks) aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva Charakteristika: Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva). Aby si žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami. Struktura kurzu: 1. Seznámení s technikou práce Popis přípravy materiálu (rozsah znalostí žáků o zvoleném tématu), popis jejich zpracování do tzv. projektové knihy za pomoci výtvarných technik, diskuze o možnostech a benefitech tohoto postupu. Účastníci se učí shromažďovat údaje k vybranému tématu 2. Seznámení s výtvarnými technikami Výtvarná práce s papírem seznamuje s technikami výroby tzv. minibooks. Příprava papírového formátu pro budoucí projektovou knihu, skládání papíru do atraktivního formátu miniknížek a ilustrativní kresba s popisky a doprovodnými texty, zaznamenání poznatků, zakomponování do celku (tedy projektové knihy). 3. Příprava a plánování vlastní knihy Výběr tématu, zvolení oblastí, které v knize budou uvedeny (znalosti), delegování úkolů, výběr formátů. 4. Diskuze nad možnostmi techniky Zhodnocení přínosu, výhod, ale i odhalení možných slabých míst a jak je eliminovat Cílem vzdělávacího programu je - naučit učitele využívat techniku projektových knížek pro výběr, upevnění a zapamatovaní faktů, důležitých dat, hodnot, definic, poznatků - naučit je shrnovat tyto poznatky tak, aby se jejich sběrem a zpracováním žáci naučili komplexnímu přístupu a rádi se k tomuto obsahu vraceli. - inspirovat je k přemýšlení o možnostech kombinace jednotlivých druhů znalostí (slovní zásoba, fráze a gramatické struktury vět, fakta) - technika je vysoce využitelná pro jakýkoli školní předmět. Obsah kurzu také podporuje cíle metody CLIL (propojení znalostí z více oblastí).  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka