CCV Pardubice


Buntes Deutsch

 Kód akce: 0502121 
 Název akce: Buntes Deutsch 
 Termín konání: 13. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Výuka němčiny je v našich vzpomínkách nebo i jen v představách spojena s nepříliš pozitivními aspekty. Často si vybavíme jen nudné biflování členů, gramatických výjimek nebo nezáživné čtení textů. Ale němčina je živý jazyk a může být i stejně živě vyučován. Cílem dnešní moderní výuky cizích jazyků není jazyková znalost, nýbrž jazyková dovednost, a proto je tento seminář zaměřen na prezentaci méně otřelých metodických postupů, které nám ve výuce (nejen) německého jazyka mohou pomoci aktivizovat naše žáky, vyvolat u nich alespoň okamžitý zájem o studovaný předmět a možná i najít v procesu učení se cizího jazyka zálibu. V semináři/workshopu budou v úvodu prezentovány výsledky posledních výzkumů zabývající se zkoumáním procesu učení a jejich efektivity (např. práce od N. Vidal: Es geht um seine Zukunft, M. Spitzera: Digitale Demenz etc.) a na základě těchto výsledků budou v semináři prezentovány možnosti nových metodických postupů při práci na rozvoji jazykových prostředků a řečových dovedností. Praktické absolvování těchto postupů umožní účastníkům semináře seznámit se s novými metodami při práci se slovní zásobou, gramatickými strukturami a především s postupy výuky podporující rozvoj komunikativní kompetence ve všech jejích rovinách. Jedná se o různorodé aktivity, jejichž společným jmenovatelem je možnost aktivního zapojení celé třídy, možnost akceptace různých učebních stylů našich žáků a studentů, podpora haptických a kinetických učebních typů a méně známe styly práce, např s aktivitami Wer ist wer, Ich suche dich, Mein Gedicht, Bekannte Persönlichkeiten, Meine tolle Woche, Mein Lieblingsland, Wie kann ich es sagen?, Sag es anders etc.). Součástí obsahu semináře bude i diskuse o problematice výuky němčiny jako dalšího cizího jazyka na českých školách, problematika aktivizace a motivace žáků a otázka role němčiny jako dalšího cizího jazyka v procesu vzdělávání českých žáků. Účastníci semináře budou mít možnost vyzkoušené aktivity rovněž analyzovat a modifikovat dle potřeb svých škol a žáků. 
 Doporučeno pro: učitele NJ ZŠ a SŠ 
 Lektor: PhDr. Marie Müllerová, členka vedení Spolku germanistů a učitelů ČR
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Výuka němčiny je v našich vzpomínkách nebo i jen v představách spojena s nepříliš pozitivními aspekty. Často si vybavíme jen nudné biflování členů, gramatických výjimek nebo nezáživné čtení textů. Ale němčina je živý jazyk a může být i stejně živě vyučován. Cílem dnešní moderní výuky cizích jazyků není jazyková znalost, nýbrž jazyková dovednost, a proto je tento seminář zaměřen na prezentaci méně otřelých metodických postupů, které nám ve výuce (nejen) německého jazyka mohou pomoci aktivizovat naše žáky, vyvolat u nich alespoň okamžitý zájem o studovaný předmět a možná i najít v procesu učení se cizího jazyka zálibu. V semináři/workshopu budou v úvodu prezentovány výsledky posledních výzkumů zabývající se zkoumáním procesu učení a jejich efektivity (např. práce od N. Vidal: Es geht um seine Zukunft, M. Spitzera: Digitale Demenz etc.) a na základě těchto výsledků budou v semináři prezentovány možnosti nových metodických postupů při práci na rozvoji jazykových prostředků a řečových dovedností. Praktické absolvování těchto postupů umožní účastníkům semináře seznámit se s novými metodami při práci se slovní zásobou, gramatickými strukturami a především s postupy výuky podporující rozvoj komunikativní kompetence ve všech jejích rovinách. Jedná se o různorodé aktivity, jejichž společným jmenovatelem je možnost aktivního zapojení celé třídy, možnost akceptace různých učebních stylů našich žáků a studentů, podpora haptických a kinetických učebních typů a méně známe styly práce, např s aktivitami Wer ist wer, Ich suche dich, Mein Gedicht, Bekannte Persönlichkeiten, Meine tolle Woche, Mein Lieblingsland, Wie kann ich es sagen?, Sag es anders etc.). Součástí obsahu semináře bude i diskuse o problematice výuky němčiny jako dalšího cizího jazyka na českých školách, problematika aktivizace a motivace žáků a otázka role němčiny jako dalšího cizího jazyka v procesu vzdělávání českých žáků. Účastníci semináře budou mít možnost vyzkoušené aktivity rovněž analyzovat a modifikovat dle potřeb svých škol a žáků. V rámci semináře bude učitelům Nj umožněno seznámit se s možnostmi efektivního využití vhodných aktivizačních metodických postupů při moderní výuce němčiny, nabídne možnost praktického vyzkoušení nabízených aktivit a jejich následný rozbor z pohledu odborné didaktické analýzy i pohledu praktického uplatnění na různých typech škol. Ukáže rovněž vyučujícím němčiny, jak lze využít předchozí znalosti žáků z jiných předmětů i jiných jazyků (včetně jazyka anglického) a aplikovat tak nenásilně potřebné mezipředmětové vztahy. Cílem je osvěžení a rozšíření metodického repertoáru učitelů Nj a seznámení je s novinkami z oblasti výzkumu mozku, neurodidaktiky a didaktiky cizích jazyků a výsledky výzkumů z oblasti procesu efektivního učení tak, aby výuka cizího jazyka skutečně vedla k rozvoji komunikativní kompetence německého jazyka. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka