CCV Pardubice


Angličtina prakticky a s radostí

 Kód akce: 0501121 
 Název akce: Angličtina prakticky a s radostí 
 Termín konání:  8. 2021 od 08:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Celá řada praktických aktivit na rozšíření slovní zásoby (např. TXF, přiřazování, doplňování, substituce vět, drilova cvičení), a procvičení obtížných partií mluvnice (např. používání členů, rozdíly mezi užitím minulého a předpřítomného času, interference angličtiny s češtinou, nesprávné používání slovosledu - čechizmy). Používané metody budou zahrnovat nejen individuální práci, ale především práci v malých skupinách a ve dvojicích s následným feedbackem, budeme se věnovat problémům, které mají čeští mluvčí s intonací a rytmem anglických vět, s redukcí nepřízvučných slabik a výslovnosti.  
 Doporučeno pro: učitele 2.st. ZŠ a nižších ročníků gymnázií 
 Lektor: Mgr. Michaela Čaňková, autorka několika učebnic AJ, člen AMATE
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Celá řada praktických aktivit na rozšíření slovní zásoby (např. TXF, přiřazování, doplňování, substituce vět, drilova cvičení), a procvičení obtížných partií mluvnice (např. používání členů, rozdíly mezi užitím minulého a předpřítomného času, interference angličtiny s češtinou, nesprávné používání slovosledu - čechizmy). Používané metody budou zahrnovat nejen individuální práci, ale především práci v malých skupinách a ve dvojicích s následným feedbackem, budeme se věnovat problémům, které mají čeští mluvčí s intonací a rytmem anglických vět, s redukcí nepřízvučných slabik a výslovnosti. Podpořit větší jistotu vyučujících v používání autentického jazyka. Nabídnout a vyzkoušet s nimi nové metodické postupy a jejich případnou modifikaci pro konkrétní situace v jejich výuce. Sdílení zkušeností s výukou angličtiny a používání učebnic mezi přítomnými vyučujícími. Doporučení lektorky a poukázání na vhodné a efektivní videa a další dodatečné materiály ke zpestření výuky. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka