CCV Pardubice


(Inter)Aktive Landeskunde

 Kód akce: 0501112 
 Název akce: (Inter)Aktive Landeskunde  
 Termín konání: 23. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: V rámci vzdělávacího semináře bude pozornost věnována níže uvedeným bodům: - Role reálií v moderní výuce cizích jazyků, její význam pro rozvoj řečových dovedností a stručná historická reminiscence výuky reálií v české škole v minulých desetiletích - Otázka kvality a kvantity reálií ve výuce jazyků v dnešní době a jejich přínos v procesu učení se a pochopení cizího jazyka - Aspekty výběru rozsahu reálií pro základní/stření školu v oboru NJ - Vybrané principy práce s reáliemi v moderní výuce cizích jazyků - Aplikace metod aktivního učení do práce s reáliemi a jejich praktická realizace: např. metody a témata: Wo möchte ich leben?, DACHL-Quiz, Feste und Bräuche, Mein Traumland, deutsche Musik und Lieder, Jahreskalender, Deutschland contra Tschechien, Österreichquartet, Bundesländer, deutschsprachige Persönlichkeiten, Faltenlesen, Stationenlernen, etc. - Evaluace použitých metod práce, jejich přínosy a možná úskalí - Modifikace aplikovaných metod pro cílovou skupinu základních/středních škol  
 Doporučeno pro: učitele německého jazyka všech stupňů 
 Lektor: PhDr. Marie Müllerová, členka vedení Spolku germanistů a učitelů ČR
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: V rámci vzdělávacího semináře bude pozornost věnována níže uvedeným bodům: - Role reálií v moderní výuce cizích jazyků, její význam pro rozvoj řečových dovedností a stručná historická reminiscence výuky reálií v české škole v minulých desetiletích - Otázka kvality a kvantity reálií ve výuce jazyků v dnešní době a jejich přínos v procesu učení se a pochopení cizího jazyka - Aspekty výběru rozsahu reálií pro základní/stření školu v oboru NJ - Vybrané principy práce s reáliemi v moderní výuce cizích jazyků - Aplikace metod aktivního učení do práce s reáliemi a jejich praktická realizace: např. metody a témata: Wo möchte ich leben?, DACHL-Quiz, Feste und Bräuche, Mein Traumland, deutsche Musik und Lieder, Jahreskalender, Deutschland contra Tschechien, Österreichquartet, Bundesländer, deutschsprachige Persönlichkeiten, Faltenlesen, Stationenlernen, etc. - Evaluace použitých metod práce, jejich přínosy a možná úskalí - Modifikace aplikovaných metod pro cílovou skupinu základních/středních škol Cílem semináře je seznámit účastníky s moderním pojetím vnímání a výuky reálií v procesu osvojování si dalšího cizího jazyka a dovést je k zamyšlení nad současnými cíli výuky cizích jazyků a role reálií v nich. S ohledem na zásadní změnu pojetí kognitivních znalostí reálií v moderní výuce cizích jazyků budou účastníci formou metody EUR (metoda kritického myšlení) seznámeni s koncepty výuky reálií v posledních dvaceti letech a poté se formou skupinové práce pokusíme formulovat zásadní aspekty výběru reálií pro moderní výuku cizího jazyka a definovat základní principy práce s reáliemi v moderním pojetí výuky jazyků. Nedílnou součástí semináře je vyzkoušet si praktické metody práce zaměřené na práci s reáliemi cílových zemí cizího jazyka (tzv. D-A-CH-L země) a analyzovat je z pohledu učitele německého jazyka na jazykové úrovni A1-B1, popř. vytvořit případné modifikace reflektující cílovou skupinu na ZŠ a SŠ a podporující zájem žáků o učení se německého jazyka.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka