CCV Pardubice


Pracovními listy k rozvoji a ověřování čtenářských a jazykových dovedností žáků

 Kód akce: 0416411 
 Název akce: Pracovními listy k rozvoji a ověřování čtenářských a jazykových dovedností žáků 
 Termín konání: 14. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje pracovních listů, jejichž prostřednictvím lze rozvíjet a případně i ověřovat čtenářské dovedností žáků druhého stupně základních škol. Program má charakter praktické dílny, tzn. účastníci budou vytvářet pracovní listy k různým typům souvislých i nesouvislých textů. Při tvorbě pracovních listů si účastníci vyzkouší práci s různými typy úloh vhodnými k využití při rozvíjení čtenářských a jazykových dovedností, přičemž hlavní úsilí bude směřovat k vývoji materiálů tak, aby jejich využití ve výuce bylo orientováno zásadně k praktické práci žáků s texty. Účastníci se budou učit vytvářet pracovní listy dovednostního charakteru, tedy bez využití faktografie a terminologie, případně s jejich minimalizací. Při praktickém nácviku budou využívány různé oborové texty, bude přihlédnuto ke specifickým rysům práce s nesouvislými texty. Pozornost bude věnována také didaktickému potenciálu pracovního listu ve výuce – tedy návaznosti a propojenosti mezi cílem (čeho chci pomocí pracovního listu dosáhnout), nástrojem (text + úlohy) a vyhodnocením práce žáka (způsob/kritéria hodnocení). Účastníci budou pracovat také s rozeznáním a analýzou běžných konstrukčních i obsahových vad pracovních listů a úloh v nich užitých; východiskem práce budou výhradně autentické texty. Obsah – témata: - základní zásady vývoje pracovních listů k rozvoji čtenářských a jazykových dovedností - aplikace souvislosti cíl – prostředek – hodnocení v pracovních listech - rozlišení úloh pracujících s jazykovými a čtenářskými znalostmi a dovednostmi - práce s konstrukčními a obsahovými vadami pracovních listů - tvorba pracovních listů účastníky semináře (samostatná práce s vedením lektora)  
 Doporučeno pro: učitele 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií 
 Lektor: Mgr. František Brož,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje pracovních listů, jejichž prostřednictvím lze rozvíjet a případně i ověřovat čtenářské dovedností žáků druhého stupně základních škol. Program má charakter praktické dílny, tzn. účastníci budou vytvářet pracovní listy k různým typům souvislých i nesouvislých textů. Při tvorbě pracovních listů si účastníci vyzkouší práci s různými typy úloh vhodnými k využití při rozvíjení čtenářských a jazykových dovedností, přičemž hlavní úsilí bude směřovat k vývoji materiálů tak, aby jejich využití ve výuce bylo orientováno zásadně k praktické práci žáků s texty. Účastníci se budou učit vytvářet pracovní listy dovednostního charakteru, tedy bez využití faktografie a terminologie, případně s jejich minimalizací. Při praktickém nácviku budou využívány různé oborové texty, bude přihlédnuto ke specifickým rysům práce s nesouvislými texty. Pozornost bude věnována také didaktickému potenciálu pracovního listu ve výuce – tedy návaznosti a propojenosti mezi cílem (čeho chci pomocí pracovního listu dosáhnout), nástrojem (text + úlohy) a vyhodnocením práce žáka (způsob/kritéria hodnocení). Účastníci budou pracovat také s rozeznáním a analýzou běžných konstrukčních i obsahových vad pracovních listů a úloh v nich užitých; východiskem práce budou výhradně autentické texty. Obsah – témata: - základní zásady vývoje pracovních listů k rozvoji čtenářských a jazykových dovedností - aplikace souvislosti cíl – prostředek – hodnocení v pracovních listech - rozlišení úloh pracujících s jazykovými a čtenářskými znalostmi a dovednostmi - práce s konstrukčními a obsahovými vadami pracovních listů - tvorba pracovních listů účastníky semináře (samostatná práce s vedením lektora) Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s potenciálem tematicky různě zaměřených textů pro vývoj pracovních listů ve výuce českého jazyka a literatury a inspirovat je k hledání cest, jak prostřednictvím těchto nástrojů efektivně rozvíjet, případně ověřovat čtenářské a jazykové dovedností žáků na druhém stupni základních škol. Základním cílem je ukázat pedagogům metodicky správné postupy při tvorbě pracovních listů a využití úloh v nich a naučit je tyto postupy realizovat při vývoji, úpravách i použití pracovních listů. Účastníci si prohloubí dovednosti v oblasti hledání didaktického potenciálu textů různého charakteru. Účastníci programu budou vytvářet pracovní listy a argumentačně obhajovat účelnost jejich využití ve výuce. Znalosti a dovednosti získané absolvováním vzdělávacího programu uplatní jeho účastníci v běžné výuce i při přípravě žáků na jednotnou přijímací zkoušku ke studiu na středních školách.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VV. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka