CCV Pardubice


Do světa literatury jinak aneb nebojme se literární teorie

 Kód akce: 0403112 
 Název akce: Do světa literatury jinak aneb nebojme se literární teorie 
 Termín konání: 13. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Netradiční a zábavné formy práce k osvojování důležitých pojmů v rámci výuky literární teorie. Aktivity k procvičování a upevňování pojmů literární teorie (přiřazování k literárnímu druhu a žánru, určování hlavního tématu, postavy, prostředí, zasazení do literárně-historického kontextu). Aktivity ke struktuře literárního díla - obsah a forma, tématika (námět, téma, postavy, prostředí, děj), kompozice (stavíme příběh, hra asociací), jazyk (zvukové prostředky, obrazná pojmenování, syntaktické prostředky, hry se slovy). Náměty na práci s poezií - podle čeho poznáme báseň, výstavba básně, prozodické systémy verše, rytmus a rým, na hranici poezie (kaligramy, absolutní poezie, experimentální poezie), nejznámější ustálené básnické útvary. Práce s texty, příklady her v oblasti literárních druhů a žánrů - próza, poezie, drama, epické žánry, lyrickoepické žánry, dramatické žánry, žánry literatury faktu, tzv. pokleslá literatura - literární kýč, kořeny literatury - lidová slovesnost. 1. Podstata a funkce umělecké literatury: -estetika jako nauka o krásnu -umělecká literatura jako jeden z druhů umění -typické postupy umělecké literatury -funkce umělecké literatury -působení literárního díla na jednotlivé čtenáře -věda o literatuře -práce ve skupinách, hodnocení textů, diskuse 2. Struktura literárního díla: -obsah a forma -tematika (námět, téma, postavy, prostředí, děj) -kompozice (stavíme příběh, hra asociací…) -jazyk (zvukové prostředky, obrazná pojmenování, syntaktické prostředky, hry se slovy…) 3. Zvláštnosti poezie: -podle čeho poznáme báseň -výstavba básně -prozodické systémy verše, rytmus a rým -na hranici poezie (kaligramy, absolutní poezie, experimentální poezie) -nejznámější ustálené básnické útvary -práce s textem 4. Základní přehled literárních druhů a žánrů: -próza, poezie, drama -epické žánry -lyrickoepické žánry -dramatické žánry -žánry literatury faktu -tzv. pokleslá literatura – literární kýč -kořeny literatury – lidová slovesnost -práce s vybranými texty, hry, aktivity… 5. Malá čítanka: -na vybraných ukázkách procvičujeme a upevňujeme pojmy literární teorie (zařadíme k literárnímu druhu a žánru, najdeme hlavní téma, postavy, prostředí, zasadíme do literárně-historického kontextu…) 6. Slovníček pojmů: -vybrané pojmy literární teorie + příklady z praxe 7. Slohové souvislosti: -architektura, sochařství, malířství, literatura -významné umělecké styly od antiky po současnost 8. Doporučená literatura: -vybrané publikace -vlastní zkušenosti z praxe Součástí semináře jsou praktické ukázky, prezentace, práce s textem, materiály k výuce, doporučená literatura a vlastní zkušenosti lektorky.  
 Doporučeno pro: učitele všech typů SŠ, 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
 Lektor: Mgr. Kamila Křížová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Netradiční a zábavné formy práce k osvojování důležitých pojmů v rámci výuky literární teorie. Aktivity k procvičování a upevňování pojmů literární teorie (přiřazování k literárnímu druhu a žánru, určování hlavního tématu, postavy, prostředí, zasazení do literárně-historického kontextu). Aktivity ke struktuře literárního díla - obsah a forma, tématika (námět, téma, postavy, prostředí, děj), kompozice (stavíme příběh, hra asociací), jazyk (zvukové prostředky, obrazná pojmenování, syntaktické prostředky, hry se slovy). Náměty na práci s poezií - podle čeho poznáme báseň, výstavba básně, prozodické systémy verše, rytmus a rým, na hranici poezie (kaligramy, absolutní poezie, experimentální poezie), nejznámější ustálené básnické útvary. Práce s texty, příklady her v oblasti literárních druhů a žánrů - próza, poezie, drama, epické žánry, lyrickoepické žánry, dramatické žánry, žánry literatury faktu, tzv. pokleslá literatura - literární kýč, kořeny literatury - lidová slovesnost. 1. Podstata a funkce umělecké literatury: -estetika jako nauka o krásnu -umělecká literatura jako jeden z druhů umění -typické postupy umělecké literatury -funkce umělecké literatury -působení literárního díla na jednotlivé čtenáře -věda o literatuře -práce ve skupinách, hodnocení textů, diskuse 2. Struktura literárního díla: -obsah a forma -tematika (námět, téma, postavy, prostředí, děj) -kompozice (stavíme příběh, hra asociací…) -jazyk (zvukové prostředky, obrazná pojmenování, syntaktické prostředky, hry se slovy…) 3. Zvláštnosti poezie: -podle čeho poznáme báseň -výstavba básně -prozodické systémy verše, rytmus a rým -na hranici poezie (kaligramy, absolutní poezie, experimentální poezie) -nejznámější ustálené básnické útvary -práce s textem 4. Základní přehled literárních druhů a žánrů: -próza, poezie, drama -epické žánry -lyrickoepické žánry -dramatické žánry -žánry literatury faktu -tzv. pokleslá literatura – literární kýč -kořeny literatury – lidová slovesnost -práce s vybranými texty, hry, aktivity… 5. Malá čítanka: -na vybraných ukázkách procvičujeme a upevňujeme pojmy literární teorie (zařadíme k literárnímu druhu a žánru, najdeme hlavní téma, postavy, prostředí, zasadíme do literárně-historického kontextu…) 6. Slovníček pojmů: -vybrané pojmy literární teorie + příklady z praxe 7. Slohové souvislosti: -architektura, sochařství, malířství, literatura -významné umělecké styly od antiky po současnost 8. Doporučená literatura: -vybrané publikace -vlastní zkušenosti z praxe Součástí semináře jsou praktické ukázky, prezentace, práce s textem, materiály k výuce, doporučená literatura a vlastní zkušenosti lektorky.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka