CCV Pardubice


Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti 3.

 Kód akce: 0402112 
 Název akce: Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti 3. 
 Termín konání: 10. 2021 od 08:45 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: • Metody ve slohu myšlenková mapa, brainstorming, brainwriting, asociační řetězec, abecedář, volné psaní, řízené a modelové psaní, společné psaní, deník třídy, mapa příběhu, role na zdi, účtenková metoda, prvky dramatické výchovy • Práce s jazykovými příručkami rozvoj slovní zásoby, jazykové prostředky, vyhledávání a orientace ve slovnících, vyhledání informačních pramenů • Ukázky slohových prací práce s chybou, se stylistickými nedostatky, rozbor textu, porozumění textu, úkoly a slohová cvičení • Slohové útvary (doporučeno pro 8. ročník) motivační aktivity, využití literárních ukázek, slohová pravidla, osnova, uspořádání textu podle časové posloupnosti, ukázky vyučovacích hodin s propojením slohu, literatury a mluvnice, netradiční nápady, názvy, tvůrčí psaní, pracovní listy (WORD, SMART Notebook 11, Microsoft PowerPoint 2010) - líčení v příběhu, charakteristika literární postavy, úvaha, výklad • Projektové vyučování seznámení s projektem „Stal se známým“ – propojení slohu, jazyka, literatury (např.: životopisná literatura, encyklopedie) mezipředmětové vztahy, průřezová témata: osobnostně sociální výchova, mediální výchova • Praktická činnost aktivní zapojení zúčastněných, práce s textem, tvůrčí psaní  
 Doporučeno pro: učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií 
 Lektor: Mgr. Hana Veselková,
Mgr. Jiřina Finsterlová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: • Metody ve slohu myšlenková mapa, brainstorming, brainwriting, asociační řetězec, abecedář, volné psaní, řízené a modelové psaní, společné psaní, deník třídy, mapa příběhu, role na zdi, účtenková metoda, prvky dramatické výchovy • Práce s jazykovými příručkami rozvoj slovní zásoby, jazykové prostředky, vyhledávání a orientace ve slovnících, vyhledání informačních pramenů • Ukázky slohových prací práce s chybou, se stylistickými nedostatky, rozbor textu, porozumění textu, úkoly a slohová cvičení • Slohové útvary (doporučeno pro 8. ročník) motivační aktivity, využití literárních ukázek, slohová pravidla, osnova, uspořádání textu podle časové posloupnosti, ukázky vyučovacích hodin s propojením slohu, literatury a mluvnice, netradiční nápady, názvy, tvůrčí psaní, pracovní listy (WORD, SMART Notebook 11, Microsoft PowerPoint 2010) - líčení v příběhu, charakteristika literární postavy, úvaha, výklad • Projektové vyučování seznámení s projektem „Stal se známým“ – propojení slohu, jazyka, literatury (např.: životopisná literatura, encyklopedie) mezipředmětové vztahy, průřezová témata: osobnostně sociální výchova, mediální výchova • Praktická činnost aktivní zapojení zúčastněných, práce s textem, tvůrčí psaní Cvičení a náměty na prohloubení a oživení slohové výuky zaměřené nejen na zvládnutí konkrétních slohových útvarů a funkčních stylů, ale i na rozvíjení kreativity a individuálního stylu autora. Propojením slohové výchovy s literární a jazykovou výchovou docílit pestrosti a smysluplnosti vyučování slohu. Učitelé získají návrh na výuku slohu v jednotlivých ročnících v souladu S RVP ZV, cvičební materiál v oblasti popisu informace o literárních soutěžích, ukázky žákovských prací, motivační aktivity, vhodná témata a názvy prací, pracovní listy a digitální učební materiály s vhodnými metodickými postupy a řešeními úkolů, aktivity v rámci projektu a jeho popis, seznámí se s metodami tvůrčího psaní, vyzkouší si některé aktivity. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Přesun z 22.4.2021 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka