CCV Pardubice


Metodický průvodce první třídou

 Kód akce: 0304411 
 Název akce: Metodický průvodce první třídou 
 Termín konání:  3. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Během semináře projdeme časově, tematicky a především metodicky každý měsíc první třídy od září do června. Zaměříme se především na český jazyk a předvedeme si různé způsoby výuky. Vyzkoušíme si, jak pracovat s novými učebními materiály NAKLADATELSTVÍ HANAMI, které si mohou účastníci zakoupit. Získáme mnoho námětů do výuky včetně praktických ukázek hodnocení čtení a psaní. Součástí akce budou ukázky prací žáků i videa z výuky v 1. třídě. - 1) září - říjen v 1. třídě: 2 h. - specifika 1. třídy, příprava žáků na čtení: předčtenářské období a aktivity k rozvoji jednotlivých percepcí, grafomotorika: praktické ukázky grafomotorických a uvolňovacích cvičení. - - 2) listopad - prosinec v 1. třídě: 2 h. - čtení a psaní velkých písmen - osvědčené postupy a aktivity při postupném probírání písmen, slabik, slov. - - 3) leden - únor v 1. třídě: 2 h. - čtení - přechod na malá písmena: jaké aktivity a texty jsou vhodné pro toto období; psací písmo - prezentace metodických postupů při psaní a ukázky jednotlivých etap přímo v písankách. - - 4) březen - červen v 1. třídě: 2 h. - Co by měl žák do konce 1. třídy zvládnout - ukázky hodnocení čtení a psaní na základě dílčích cílů, indikátorů kvality a kritérií hodnocení.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ (předškoláci), 1. stupeň ZŠ (1. třída), speciální pedagogy, asistenty pedagoga 
 Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1500 Kč 
 Tematická náplň: Během semináře projdeme časově, tematicky a především metodicky každý měsíc první třídy od září do června. Zaměříme se především na český jazyk a předvedeme si různé způsoby výuky. Vyzkoušíme si, jak pracovat s novými učebními materiály NAKLADATELSTVÍ HANAMI, které si mohou účastníci zakoupit. Získáme mnoho námětů do výuky včetně praktických ukázek hodnocení čtení a psaní. Součástí akce budou ukázky prací žáků i videa z výuky v 1. třídě. - 1) září - říjen v 1. třídě: 2 h. - specifika 1. třídy, příprava žáků na čtení: předčtenářské období a aktivity k rozvoji jednotlivých percepcí, grafomotorika: praktické ukázky grafomotorických a uvolňovacích cvičení. - - 2) listopad - prosinec v 1. třídě: 2 h. - čtení a psaní velkých písmen - osvědčené postupy a aktivity při postupném probírání písmen, slabik, slov. - - 3) leden - únor v 1. třídě: 2 h. - čtení - přechod na malá písmena: jaké aktivity a texty jsou vhodné pro toto období; psací písmo - prezentace metodických postupů při psaní a ukázky jednotlivých etap přímo v písankách. - - 4) březen - červen v 1. třídě: 2 h. - Co by měl žák do konce 1. třídy zvládnout - ukázky hodnocení čtení a psaní na základě dílčích cílů, indikátorů kvality a kritérií hodnocení. Účastníci: se seznámí: - s novými učebnicemi a pomůckami NAKLADATELSTVÍ HANAMI, - s časově- tematickým plánem výuky čtení a psaní v 1. třídě; si prohloubí znalosti o: - metodách výuky čtení a psaní, - možných způsobech a postupech v 1. třídě, - způsobech hodnocení žákovských výkonů; si prakticky vyzkouší „učit" z nových učebnic, pracovat s cíli a zdokonalí se v dovednostech hodnocení výkonů žáků; získají zásobník vyzkoušených aktivit do 1. třídy.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka