CCV Pardubice


Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v MŠ

 Kód akce: 0248111 
 Název akce: Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v MŠ 
 Termín konání: 19. 2021 od 08:30 
 Rozsah akce: 7 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Teoretická část: 1. Individualizované vzdělávání – vysvětlení pojmu, individualizované vzdělávání v pedagogické praxi – způsob práce, osobnost učitelky, respektující přístup k dětem, komunikace s dětmi, principy a zásady individualizovaného přístupu. 2. Důvody pro individualizaci vzdělávání – koncepce RVP PV, evaluace školy. 3. Pedagogické hodnocení dítěte – vzdělávání ke kompetencím, práce se vzdělávacími cíli, individuální vzdělávací plány, očekávané výstupy. Metody pedagogické diagnostiky - pedagogické pozorování, rozhovor, analýza dětských prací. Reflexe využití výsledků hodnocení dětí v praxi. 4. Etické principy při tvorbě záznamů o dětech, práce s osobními a citlivými informacemi, spolupráce s rodiči v oblasti pedagogického hodnocení dítěte. Praktická část: 5. Práce s vývojovými škálami a jejich využití k pedagogickému hodnocení vybraných cílových dovedností. 6. Využití každodenních činností v mateřské škole k pedagogickému hodnocení dítěte – práce s diagnostickou situací. 7. Možnosti a formy záznamů o dítěti – tvorba individualizovaného portfolia dítěte a práce s ním. 8. Diskuse. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Iva Škaloudová, ředitelka MŠ
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část: 1. Individualizované vzdělávání – vysvětlení pojmu, individualizované vzdělávání v pedagogické praxi – způsob práce, osobnost učitelky, respektující přístup k dětem, komunikace s dětmi, principy a zásady individualizovaného přístupu. 2. Důvody pro individualizaci vzdělávání – koncepce RVP PV, evaluace školy. 3. Pedagogické hodnocení dítěte – vzdělávání ke kompetencím, práce se vzdělávacími cíli, individuální vzdělávací plány, očekávané výstupy. Metody pedagogické diagnostiky - pedagogické pozorování, rozhovor, analýza dětských prací. Reflexe využití výsledků hodnocení dětí v praxi. 4. Etické principy při tvorbě záznamů o dětech, práce s osobními a citlivými informacemi, spolupráce s rodiči v oblasti pedagogického hodnocení dítěte. Praktická část: 5. Práce s vývojovými škálami a jejich využití k pedagogickému hodnocení vybraných cílových dovedností. 6. Využití každodenních činností v mateřské škole k pedagogickému hodnocení dítěte – práce s diagnostickou situací. 7. Možnosti a formy záznamů o dítěti – tvorba individualizovaného portfolia dítěte a práce s ním. 8. Diskuse. Analýza pedagogické práce v mateřské škole (poznatky z praxe, poznatky ze šetření ČŠI) ukazuje na potřebu seznamovat učitelky s aplikací teoretických poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie do jejich každodenní praxe. Prohloubení jejich znalostí vytváří předpoklady pro pochopení principů a zásad, formulovaných v RVP PV a tím zkvalitnění jejich pedagogické práce. Hlubší znalost uvedené problematiky zvyšuje schopnost odborné komunikace a argumentace, která je pro mnoho učitelek v mateřských školách obtížná a problematická. Cíle: 1. Prohloubit a rozšířit znalosti z oblasti obecné pedagogiky v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání 2. Přiblížit účastníkům podstatu a smysl pedagogického hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole. 3. Procvičit si práci s nástrojem pro pedagogické pozorování a hodnocení dítěte - s vývojovými škálami. 4. Naučit se využít diagnostické situace pro pedagogické hodnocení dítěte.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka