CCV Pardubice


Škádlení nebo šikana?

 Kód akce: 0247111 
 Název akce: Škádlení nebo šikana?  
 Termín konání: 25. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1. Teoretická část (vyberte: přednáška, výklad) Šikana – její charakteristika - podmínky a příčiny vzniku šikany. • osobnost šikanujícího, osobnost oběti • formy / příznaky / agrese MŠ - náklonnost x moc, krutost… 2. Varovné signály šikany (signály pro pedagoga ve škole, signály pro rodiče). • jak rozlišit škádlení od šikanování - obecné rozdíly • podezřelé vnější epizody – „legrace“ • projev šikany / nepřímý, přímý / • nutnost spolupráce s odborníky 3. Rozdíly mezi šikanováním a škádlením v rozlišení • záměru • motivace • postoji • citlivosti • zranitelnosti • emočním stavu 4. Obtíže při identifikaci šikany • strach a masivní obrana • skrytost a její nepřístupnost • neostrost hranic /šikana x škádlení / • spektrum různorodosti chování 5. Řešení šikanování • pedagogická opatření • způsob vedení při vyšetřování šikany • postoje rodičů aktérů 6. Prevence šikany • primární prevence • sekundární prevence 7. Odkazy: Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování v MŠ, ZŠ Bezplatné telefonní linky – informace, charakteristiky Zákon o sociálně- právní ochraně dětí 8. Kazuistika  
 Doporučeno pro: učitele MŠ  
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: 1. Teoretická část (vyberte: přednáška, výklad) Šikana – její charakteristika - podmínky a příčiny vzniku šikany. • osobnost šikanujícího, osobnost oběti • formy / příznaky / agrese MŠ - náklonnost x moc, krutost… 2. Varovné signály šikany (signály pro pedagoga ve škole, signály pro rodiče). • jak rozlišit škádlení od šikanování - obecné rozdíly • podezřelé vnější epizody – „legrace“ • projev šikany / nepřímý, přímý / • nutnost spolupráce s odborníky 3. Rozdíly mezi šikanováním a škádlením v rozlišení • záměru • motivace • postoji • citlivosti • zranitelnosti • emočním stavu 4. Obtíže při identifikaci šikany • strach a masivní obrana • skrytost a její nepřístupnost • neostrost hranic /šikana x škádlení / • spektrum různorodosti chování 5. Řešení šikanování • pedagogická opatření • způsob vedení při vyšetřování šikany • postoje rodičů aktérů 6. Prevence šikany • primární prevence • sekundární prevence 7. Odkazy: Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování v MŠ, ZŠ Bezplatné telefonní linky – informace, charakteristiky Zákon o sociálně- právní ochraně dětí 8. Kazuistika Jak rozlišit šikanování od škádlení? Informace "proč si děti vzájemně ubližují?" upozorňují na zárodky a možnosti řešení negativního společenského jevu - rodících se příznaků šikany již v MŠ.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka