CCV Pardubice


Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

 Kód akce: 0244111 
 Název akce: Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ 
 Termín konání: 20. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Obsahem seminářem je vymezení dvou pojmů - hyperaktivní dítě v MŠ a dítě s hraničním chováním. Účastníci budou seznámeni s příčinami vzniku syndromu poruchy pozornosti a aktivity (hyperaktivity) a s jeho základními projevy v období od raného dětství do předškolního věku. Pozornost bude zaměřena na odlišení projevů chování hyperaktivního dítěte od běžného opozičního chování dítěte ve vývojovém období od tří let a následně i od odlišení hyperaktivity od rozvíjející se poruchy chování. Dále i na odlišení chování hyperaktivních dětí od negativních projevů chování dětí, které nejsou optimálně výchovně vedeny v rodině. Součástí semináře budou praktické poznatky a návody, jak pracovat s hyperaktivním dítětem v MŠ, jak jej výchovně vést a jak pracovat s rodiči hyperaktivního dítěte, jak je vést k sjednocení výchovných postupů v MŠ a v rodině. Představeny budou i optimální výchovné styly pro vedení hyperaktivního dítěte ve v rodině i v MŠ a další možnosti ovlivňování chování těchto dětí (režimová a výchovná opatření, léková i neléková terapie). Pozornost bude věnována i předškolnímu období a otázce školní zralosti u těchto dětí. Účastníci budou seznámeni i se základními psychickými potřebami dítěte - potřebou přijímání (lásky), podpory, otevřené budoucnosti a důsledky po psychiku těchto dětí v souvislosti s neuspokojováním těchto potřeb, které vyúsťují ve frustraci a projeví se negativním chováním až agresí.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Obsahem seminářem je vymezení dvou pojmů - hyperaktivní dítě v MŠ a dítě s hraničním chováním. Účastníci budou seznámeni s příčinami vzniku syndromu poruchy pozornosti a aktivity (hyperaktivity) a s jeho základními projevy v období od raného dětství do předškolního věku. Pozornost bude zaměřena na odlišení projevů chování hyperaktivního dítěte od běžného opozičního chování dítěte ve vývojovém období od tří let a následně i od odlišení hyperaktivity od rozvíjející se poruchy chování. Dále i na odlišení chování hyperaktivních dětí od negativních projevů chování dětí, které nejsou optimálně výchovně vedeny v rodině. Součástí semináře budou praktické poznatky a návody, jak pracovat s hyperaktivním dítětem v MŠ, jak jej výchovně vést a jak pracovat s rodiči hyperaktivního dítěte, jak je vést k sjednocení výchovných postupů v MŠ a v rodině. Představeny budou i optimální výchovné styly pro vedení hyperaktivního dítěte ve v rodině i v MŠ a další možnosti ovlivňování chování těchto dětí (režimová a výchovná opatření, léková i neléková terapie). Pozornost bude věnována i předškolnímu období a otázce školní zralosti u těchto dětí. Účastníci budou seznámeni i se základními psychickými potřebami dítěte - potřebou přijímání (lásky), podpory, otevřené budoucnosti a důsledky po psychiku těchto dětí v souvislosti s neuspokojováním těchto potřeb, které vyúsťují ve frustraci a projeví se negativním chováním až agresí. Účastníci vzdělávacího programu získají informace i praktické náměty pro práci s hyperaktivními dětmi v MŠ, doporučena bude i vhodná odborná literatura pro práci s hyperaktivními dětmi pro učitele i pro rodiče, zaměřená na určování a dodržování výchovných hranic při práci v předškolním zařízení i ve výchovném vedení dítěte v rodině. Cílem by mělo být i pozitivní vnímání hyperaktivního dítěte a poznání jeho kladných stránek, na kterých lze stavět jeho další vedení, tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění jeho psychiky.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka