CCV Pardubice


Prostředí v MŠ jako výchovně vzdělávací prvek

 Kód akce: 0242111 
 Název akce: Prostředí v MŠ jako výchovně vzdělávací prvek 
 Termín konání: 11. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář je primárně určen pro začínající učitelky MŠ. 1. Působení faktoru prostředí: a. Nástroj rozvoje dítěte b. Klíčový prostředek individualizace c. Nejnaléhavější faktor efektivity výuky (inkluze, individualizace, komunikace, sociální rozvoj) 2. Podmínky efektivity působení prostředí: a. Podnětnost b. Připravenost c. Pozitivita a klid 3. Pojetí významu prostředí v některých typech současných MŠ: a. Program Zdravá škola b. Montessori systém c. Program Začít spolu 4. "Jak je to u vás?" a. Zpracování návrhu možností zřízení, či rozšíření pracovních koutů v prostorách vlastní MŠ (práce ve skupinkách, diskuse) 5. Montessori pedagogika a. Úloha učitele ve vztahu k výchovně vzdělávací funkci prostředí: - Stanovení cíle a smyslu - Volba a příprava pomůcek - Osobní kompetence vedoucí ke zvládání svobodného výchovně vzdělávacího prostoru - Rozvoj individuality žáka - Dosažení klíčových kompetencí žáka b. Jak pracovat s prostředím, aby pracovalo za vás: - Materiální složka prostředí: - Uspořádání - Respektování senzitivních období - Praktické návody, jak prostředí využívat: (vnímavost, ruka, písmena, slovo, poslech, básničky, knihy) - Prostředí tvořené sociálními vztahy : - Pomoz mi, abych si pomohl sám - Praktické návody, jak prostředí tvořit: (kázeň, svoboda, nezávislost, pravidla, odměny, tresty) - Svět a příroda jako vzdělávací prostor: "Učit se, znamená dělat" - Praktické návody, jak prostředí využít: (zeměpis, rostliny, zvířata, fyzikální jevy, čas) 6. Praktická část Sestavení systému aktivit, které vedou ke zlepšení výchovně vzdělávací funkce prostředí ve vlastní MŠ (pro konkrétní skupinu dětí, případně pro řešení výchovného problému) - Písemná práce ve dvojicích, společná reflexe aktivity  
 Doporučeno pro: učitele MŠ  
 Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je primárně určen pro začínající učitelky MŠ. 1. Působení faktoru prostředí: a. Nástroj rozvoje dítěte b. Klíčový prostředek individualizace c. Nejnaléhavější faktor efektivity výuky (inkluze, individualizace, komunikace, sociální rozvoj) 2. Podmínky efektivity působení prostředí: a. Podnětnost b. Připravenost c. Pozitivita a klid 1 hodina 3. Pojetí významu prostředí v některých typech současných MŠ: a. Program Zdravá škola b. Montessori systém c. Program Začít spolu 1 hodina 4. „Jak je to u vás?“ a. Zpracování návrhu možností zřízení, či rozšíření pracovních koutů v prostorách vlastní MŠ (práce ve skupinkách, diskuse) 1 hodina 5. Montessori pedagogika a. Úloha učitele ve vztahu k výchovně vzdělávací funkci prostředí: • Stanovení cíle a smyslu • Volba a příprava pomůcek • Osobní kompetence vedoucí ke zvládání svobodného výchovně vzdělávacího prostoru • Rozvoj individuality žáka • Dosažení klíčových kompetencí žáka 1 hodina b. Jak pracovat s prostředím, aby pracovalo za vás: • Materiální složka prostředí: - Uspořádání - Respektování senzitivních období - Praktické návody, jak prostředí využívat: (vnímavost, ruka, písmena, slovo, poslech, básničky, knihy) 1 hodina • Prostředí tvořené sociálními vztahy : „Pomoz mi, abych si pomohl sám“ - Praktické návody, jak prostředí tvořit: (kázeň, svoboda, nezávislost, pravidla, odměny, tresty) 1 hodina • Svět a příroda jako vzdělávací prostor: „Učit se, znamená dělat“ - Praktické návody, jak prostředí využít: (zeměpis, rostliny, zvířata, fyzikální jevy, čas) 1 hodina 6. Praktická část Sestavení systému aktivit, které vedou ke zlepšení výchovně vzdělávací funkce prostředí ve vlastní MŠ (pro konkrétní skupinu dětí, případně pro řešení výchovného problému) - Písemná práce ve dvojicích, společná reflexe aktivity 1 hodina 1. Učitel umí vyhodnotit klady působení úpravy prostředí zhotovením návrhu na optimalizaci prostor vlastní MŠ 2. Učitel umí využívat (navrhnout, vyrobit) na základě inspirace z kurzu pomůcky se samokontrolní funkcí. 3. Učitel si umí představit svou vlastní roli jako součást vlivu prostředí a vyvodit z toho závěry pro své vlastní působení v rámci sociálních vztahů třídy MŠ. 4. Učitel využívá v co nejširší míře přírodní prostředí, děje a zákonitosti pro výchovně vzdělávací aktivity dětí. 5. Učitel respektuje senzitivní období dětí a pružně přizpůsobuje volbu prostředí i aktivit ke stimulaci jejich rozvoje. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka