CCV Pardubice


Pohádková cvičení

 Kód akce: 0240411 
 Název akce: Pohádková cvičení 
 Termín konání:  7. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu. - Pohádky jako náměty pro cvičení - Současný životní styl a pohybové aktivity dětí předškolního věku - Prvky zdravotního cvičení a jejich význam pro ranní rozcvičky - Motivace dětí ke cvičení - Zábavné formy nácviku správného držení těla, motorických dovedností - Význam spolupráce ve skupině pro osvojování vlastního rozhodování, poznávání a ovládání vlastního těla - Význam sebekontroly v této oblasti - Náměty pro ranní cvičení a tělovýchovných chvilek v průběhu dne - Drobné a nápadité pomůcky pro cvičení, bezpečnost - Praktické ukázky postupů cvičení se zapojením účastnic, popřípadě dětské skupiny - Inspirační zdroje v doporučené literatuře  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor:  Hana Volfová, cvičitelka I.třídy ČASPV předškolních dětí
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu. - Pohádky jako náměty pro cvičení - Současný životní styl a pohybové aktivity dětí předškolního věku - Prvky zdravotního cvičení a jejich význam pro ranní rozcvičky - Motivace dětí ke cvičení - Zábavné formy nácviku správného držení těla, motorických dovedností - Význam spolupráce ve skupině pro osvojování vlastního rozhodování, poznávání a ovládání vlastního těla - Význam sebekontroly v této oblasti - Náměty pro ranní cvičení a tělovýchovných chvilek v průběhu dne - Drobné a nápadité pomůcky pro cvičení, bezpečnost - Praktické ukázky postupů cvičení se zapojením účastnic, popřípadě dětské skupiny - Inspirační zdroje v doporučené literatuře Seminář je zaměřen na motivaci k ranním rozcvičkám a vytváření jejich programů s důrazem na prvky zdravotní tělesné výchovy a na správné provádění cviků. Obsah semináře vychází z potřeby četnějšího začleňování pohybových aktivit do programu mateřských škol. 
 Poznámka: Pohodlné oblečení a obuv na přezutí.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka