CCV Pardubice


Ranní cvičení v MŠ

 Kód akce: 0239411 
 Název akce: Ranní cvičení v MŠ 
 Termín konání: 27. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Náměty pro ranní cvičení dětí předškolního věku a tělovýchovných chvilek v průběhu dne. Náměty jsou sestavené příběhy (pohádky), které se dají vzájemně obměňovat, kombinovat. Pro oživení jsou použity drobné, nápadité pomůcky. Náměty jsou rozděleny do tematických bloků, např. podle ročních období, svátků či jiných znaků.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ  
 Lektor:  Hana Volfová, cvičitelka I.třídy ČASPV předškolních dětí
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Náměty pro ranní cvičení dětí předškolního věku a tělovýchovných chvilek v průběhu dne. Náměty jsou sestavené příběhy (pohádky), které se dají vzájemně obměňovat, kombinovat. Pro oživení jsou použity drobné, nápadité pomůcky. Náměty jsou rozděleny do tematických bloků, např. podle ročních období, svátků či jiných znaků. 1. Nevšední pohled na zpracování tělesné výchovy s důrazem na zdravotní cvičení 2. Ukázat, jak lze různorodým a tvůrčím způsobem motivovat děti ke cvičení, vést děti zábavnou formou k nácviku správného držení těla, motorickým dovednostem, vést je ke spolupráci ve skupině, k osvojování vlastního rozhodování, poznávání a ovládání vlastního těla - sebekontrole. 3. Část semináře je zaměřena na dvouleté děti.  
 Poznámka: Přineste si cvičební oblečení a obuv na přezutí. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka